Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600700

 smec@vallesoriental.cat

observatori@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: 

Enric Gisbert Tomàs

Cap de l'Àrea

Carles Fernández Pérez

Persona de contacte: 

Núria Maynou i Hernández (maynouhn@vallesoriental.cat)

Objecte:

Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori. El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local i alhora aportar coneixement i dades que ajudin al disseny de les actuacions i polítiques publiques que es duen a terme des de l’àmbit comarcal.

Funcions:

Publicació d’estudis i anàlisis socioeconòmics de la comarca del Vallès Oriental i dels seus municipis: L’Observatori-Centre d’Estudis publica diferents estudis i anàlisis sobre l’evolució de la realitat socioeconòmica de la comarca. Aquesta tasca es du a terme amb els següents objectius:

  • Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna com externa, a partir de la plataforma “L’Observatori del Vallès Oriental”, a l’espai de la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  • Editar notes informatives, butlletins, notes monogràfiques i informes que actuïn com a instrument per a l’anàlisi de la comarca.
  • Millorar i potenciar la difusió i comunicació de dades estadístiques a través de reforçar notes informatives i butlletins amb nous formats gràfics com les infografies i la comunicació 2.0.
  • Generar, compartir i difondre informació, preferentment d’àmbit local i supramunicipal o amb influència sobre aquests,  que aporti  coneixement i ajudi a fomentar el debat, la reflexió i el disseny de propostes transversals per al territori i les diferents àrees de treball, tant municipals com del Vallès Oriental.

Com a punt permanent de recollida, tractament i difusió de la informació, l’Observatori-Centre d’Estudis posa a disposició de la població usuària els recursos següents:

Servei de comandes i peticions d’informació socioeconòmica a mida.

L’Observatori-Centre d’Estudis respon a totes les peticions concretes d’informació i de dades estadístiques dels responsables polítics i dels tècnics dels ajuntaments de la comarca, dels agents socioeconòmics,  els mitjans de comunicació i el públic en general (, estudiants, ciutadania, altres institucions interessades, etc.).

Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM).

Enviament de les dades de mercat de treball a les alcaldies i regidories de promoció econòmica. Aquest  servei busca facilitar la informació estadística disponible a nivell municipal, elaborant diferents informes amb les dades disponibles. La disponibilitat de les dades depèn de l’organisme públic que les publica. El SIEM és el traspàs de la informació estadística que cerca, explota i edita l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental cap als responsables polítics i tècnics de cada municipi.

Comunicació i difusió de les novetats editades pel servei a les xarxes socials i a través d’un Newsletter amb periodicitat quinzenal.

Difusió de les publicacions i les dades socioeconòmiques del Vallès Oriental a través del seu portal web i del Newsletter (butlletí electrònic). Aquest difon informació  rellevant per als agents de la comarca i recull les diferents activitats que es realitzen al territori. S’envia quinzenalment ales alcaldies, als responsables de promoció econòmica i de desenvolupament local, als agents socioeconòmics de la comarca, mitjans de comunicació i tota aquella persona interessada en l’activitat del servei.

Persones usuàries:

Totes les persones que participen directament en la presa de decisions, tècnics municipals de diferents àmbits, agents socials i econòmics, mitjans de comunicació i el públic en general.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carrer Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938600700
Fax: 93 879 04 44
Adreça electrònica: ccvo@vallesoriental.cat
Lloc web: www.vallesoriental.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, 8:30-14.00 h i dimecres 16:00-18:00 h, tret període de jornada intensiva (entre primer dilluns de juny i segon divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre a segon dilluns de gener i vacances escolars de setmana santa)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.03.2024 | 15:01