Oficina Agenda 2030 i objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

  

 938600703

 OficinaAgenda2030@vallesoriental.cat

smec@vallesoriental.cat

Cap de l’Àrea: Carles Fernández Pérez

Persona de contacte: Carme Rodríguez Rodríguez

Objecte:

Oferir assessorament als ajuntaments de la comarca en aquestes matèries. El tipus de servei és especialitzat atès que les demandes i tipologia de situacions rebudes són molt variades, en funció del nivell d’implementació de l’Agenda 2030 i els ODS a cada ens local.

Posem a disposició dels ajuntaments de la comarca un recurs tècnic que permet treballar amb l’objectiu d’estendre la implantació de l’Agenda 2030 i ODS entre els ens locals i en conseqüència entre la ciutadania del territori.

Funcions

  • Vetllar per la introducció de la mirada de l’Agenda 2030 en els procediments, serveis i projectes coordinats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  • Promoure el coneixement de tots els agents del territori (institucionals i no institucionals) sobre l’Agenda 2030.
  • Promoure espais de reflexió i acció entorn als Objectius de Desenvolupament Sostenible a escala comarcal, tant a nivell polític, com a nivell tècnic i ciutadà, a la comarca del Vallès Oriental; detectant nous reptes i oportunitats al territori per avançar en l’Agenda 2030.
  • Liderar o facilitar la posada en marxa de nous projectes supramunicipals a la comarca que aprofundeixin en la implementació dels ODS.
  • Fomentar la generació de sinèrgies i aliances entre els agents [de dins o fora de la comarca; institucionals i no institucionals].
  • Assessorar sobre la localització de l’Agenda 2030 a escala local.

Persones usuàries

  • Administracions locals
  • Agents del territori
  • Consell Comarcal

 

Darrera actualització: 09.02.2023 | 15:41