Referent comunitària del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència al Vallès Oriental

  

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats" i 1 "Fi de la pobresa". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Núria Rius Cañas

Objecte:

Impulsar i desenvolupar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència al Vallès Oriental.

Funcions:

  • Interlocució funcional pels ens locals en el procés de desenvolupament de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar.
  • Coordinar la gestió del procés de reconeixement de dret a l’autonomia i protecció a la dependència pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i persones ingressades (places de llarga estada sociosanitària i de salut mental i places privades amb dret a prestació vinculada)
  • Facilitar als ens locals la formació, informació i assessorament en els diferents aspectes relacionats amb la Llei de la Dependència i fonamentalment en l’elaboració dels acords dels programes individuals d’atenció (PIA)

Persones usuàries:

Professionals de l´àmbit social i sociosanitari dels municipis de la comarca.

Treballador/es socials de serveis d’atenció especialitzada: centres ocupacionals, residències i centres de dia de gent gran, llarga estada de salut mental, centres penitenciaris.

Darrera actualització: 26.05.2023 | 15:19