Referent comunitària del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència al Vallès Oriental

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Núria Rius Cañas

Objecte:

Impulsar i desenvolupar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència al Vallès Oriental.

Funcions:

  • Interlocució funcional pels ens locals en el procés de desenvolupament de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar.
  • Coordinar la gestió del procés de reconeixement de dret a l’autonomia i protecció a la dependència pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i persones ingressades (places de llarga estada sociosanitària i de salut mental i places privades amb dret a prestació vinculada)

Usuaris/àries:

  • Professionals de l´àmbit social i sociosanitari dels municipis de la comarca.
  •  
  • Treballadors socials de serveis d’atenció especialitzada: centres ocupacionals, residències i centres de dia de gent gran, llarga estada de salut mental, centres penitenciaris.
Darrera actualització: 11.02.2022 | 15:24