Servei d'acompanyants del transport escolar i del transport adaptat i assistit

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" i 4 "Educació de qualitat". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600708

 transportescolar@vallesoriental.cat

psi@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: 

Fran Sánchez Castilla

Cap de l'Àrea:

Josefa Recio i Corral

Persones de contacte: 

Eugènia Llonch i Bonamusa i Berta Ximenes Bajes

Objecte:

Acompanyar els alumnes que facin servir el transport escolar als centres d’educació primària, secundària i especial.

Acompanyar les persones les persones de la comarca que estan empadronades en qualsevol dels municipis que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, menys de 50.000 habitants, i que acrediten trobar-se en una situació de necessitat de transport adaptat assistit i que es volen desplaçar regularment a un servei especialitzat d’atenció diürna.

Funcions:

  • Recollir i acompanyar els alumnes des de la parada a l’interior del recinte escolar o del centre, i a la inversa.
  • Encarregar-se de la cura dels usuaris durant el transport, especialment de pujar i baixar del vehicle.
  • Garantir la seguretat dels usuaris.
  • Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l’interior del vehicle.
  • Controlar la utilització del servei.

Persones usuàries:

  • Alumnes d’educació primària, secundària i d’educació especial en centres docents de la comarca del Vallès Oriental
  • Les persones amb discapacitat, demència o dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament degudament acreditades segons els criteris establerts en el reglament vigent del servei, o d’altres que el puguin substituir posteriorment.
Darrera actualització: 25.07.2023 | 11:28