Servei d’assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

 

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Maria A. Pérez Ferrer

Objecte:

Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes realitzades per tècnics i tècniques dels serveis bàsics d’atenció social i tècniques  d’acollida i/o de polítiques migratòries de la comarca, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada i que no han pogut ser resoltes per altres recursos i serveis d’informació i orientació en matèria d’estrangeria. 

Funcions:

  • Detecció i orientació sobre la resolució de possibles errades/incidències en l’expedient.
  • Assessorament i suport als professionals, en relació a la gestió i tramitació de l’expedient administratiu d’estrangeria, en situacions socials extraordinàries vinculades amb l’estrangeria (salut, familiar, risc d’exclusió social, menors..) que requereixin d’un tractament especialitzat.
  • Establiment de canals de coordinació i comunicació entre altres serveis especialitzats, administracions i entitats.
  •  
  • Formació, capacitació i informació a professionals i a la ciutadania sobre qüestions legislatives específiques.

Usuaris/àries:

  • Tècnics i tècniques de l’Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental, de l’Àrea bàsica de serveis de Granollers i els tècnics i tècniques d’acollida i de polítiques migratòries dels municipis que formen part de les mateixes  ABSS.
  • Les persones estrangeres, a través d’accions grupals organitzades conjuntament amb els tècnics i tècniques dels serveis bàsics d’atenció social, d’acollida i/o de polítiques migratòries de les àrees bàsiques esmentades al punt anterior.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:18