Servei d’assessorament tècnic d’infància i família

    

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Mariona Carbó Cornet

 

Objecte:

 • Oferir orientació, assessorament i suport especialitzat en matèria d’infància i adolescència a tècnics i tècniques de serveis socials de l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
 • Vetllar per la implementació del procés de comunicació del risc i fer el seu seguiment.
 • Realitzar la diagnosi i planificació del model d’intervenció socio educativa SIS a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
 • Implementar el SIS a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental segons les condicions establertes al Contracte Programa amb el Departament de Drets Socials.
 • Realitzar la diagnosi i planificació del Servei d’orientació i atenció a famílies-SOAF a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
 • Implementar el SOAF a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental segons les condicions establertes al Contracte Programa amb el Departament de Drets Socials
 • Impulsar el treball comarcal amb els diferents agents que intervenen amb els infants  i adolescents, per establir línies de prevenció i actuació consensuades.
 • Participar en espais de treball supracomarcals de construcció de propostes de millora en l’atenció a la infància.

Funcions:

 • Reforçar i millorar la intervenció dels professionals dels serveis socials de l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental en l’atenció i prevenció de la infància i adolescència en risc.
 • Participar en el desenvolupament i actualització dels acords  comarcals recollits en el document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc”.
 • Planificació dels serveis d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.
 • Planificar i participar en formacions específiques d’atenció a la infància i l’adolescència.
 • Donar suport en la creació de nous serveis, repensar-los i fer-ne el seguiment.
 • Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

Usuaris/àries:

 • Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental.
Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:19