Servei d'assessorament tècnic en gent gran

  

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Melisa Troncoso Toro i Núria Rius Cañas

Objecte:

 • Oferir orientació i assessorament a tècnics i tècniques de serveis socials, així com a professionals d’altres serveis que atenen a persones grans.
 • Impulsar el treball en xarxa entre els diferents serveis que atenen persones grans al territori.
 • Desenvolupar accions adreçades a la prevenció, la dinamització i l’atenció de les necessitats de les persones grans, promocionant la seva qualitat de vida i promovent la seva autonomia personal.

Funcions:

 • Suport en l’aplicació de la Guia Comarcal per fer front als maltractaments de persones grans i en la seva implantació al territori
 • Informació, assessorament, acompanyament i suport a professionals en situacions socials que afecten a persones grans
 • Establiment de canals de coordinació i comunicació entre els diferents àmbits d’atenció a persones grans
 • Promoció de l’envelliment actiu, proporcionant espais de relació entre serveis, entitats i associacions que atenen persones grans
 • Coordinació i dinamització de grups de treball per desenvolupar accions de prevenció, sensibilització i intervenció de maltractaments a persones grans
 • Dinamització del Consell de la Gent Gran
 • Col·laboració en la prevenció i detecció de les situacions de risc de les persones grans del territori
 • Desenvolupament d’accions que promoguin la implicació de les pròpies persones grans en les polítiques socials i d’igualtat
 • Incorporar la visió i les necessitats de la gent gran en serveis, projectes i programes d’acció social. 

Usuaris/àries:

 • Tècnics i tècniques de serveis bàsics d’atenció social dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental
 • Professionals de serveis, entitats i associacions que atenen persones grans dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental
Darrera actualització: 22.03.2022 | 13:56