Servei d'assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600703

 secretaria@vallesoriental.cat

Cap de l'Àrea: 

Gilbert Niubó i Doiz

Persona de contacte: 

Raquel Ferrer i Parés

Objecte:

Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament.

Funcions:

  • Determinar els criteris bàsics d’organització de l’arxiu i la documentació.
  • Definir, implantar i mantenir un sistema de gestió documental entès com el conjunt d’operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa general que s’adrecen a la classificació, el control, l’ús, la conservació i la transferència o eliminació de la documentació, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.
  • Elaborar inventaris, catàlegs o altres instruments de descripció de la documentació que en permetin el control i la identificació.
  • Formar i assessorar el personal en gestió de la documentació administrativa i atendre les consultes relacionades amb l’arxiu.
  • Aplicar l’avaluació documental i les operacions d’eliminació de documents, d’acord amb els procediments tècnicament i legalment establerts.
  • Aplicar criteris de tractament arxivístic i conservació de la documentació, amb l’objectiu final de facilitar la preservació, la consulta i el dret d’accés als documents d’arxiu per part de les persones usuàries.

Persones usuàries:

Els municipis i organismes de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 12:01