Servei d’Atenció Integral (SAI)

  

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

938600706

 sai.lgbti@vallesoriental.cat 

Cal demanar cita prèvia

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 16 a 18 h

Informació i denúncies

Per a informació i denúncies sobre delictes d’odi i discriminació, també us podeu adreçar al telèfon d'emergència 112, al telèfon d’informació 012 i al correu electrònic mossos.delictes.odi@gencat.cat.

Consellera de l’Àrea:

Mònica Utrilla Montserrat

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: 

Ona Porta Bachiller

Servei d’informació, assessorament i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere

Què és el SAI?

El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI+ és un servei que s’ha creat mitjançant la XARXA Pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ en coordinació amb els diferents ens municipals, comarcals i generals de Catalunya. Aquest servei ofereix atenció directa, formació, assessorament, prevenció, acompanyament, sensibilització i informació destinada a tota la població i professionals dels diferents àmbits i entitats, en especial a aquelles famílies i persones intersexuals i dissidents quant a l’expressió de gènere, la identitat de gènere, l’orientació sexoafectiva, l’orientació romanticoafectiva i les maneres de relacionar-se.

El seu objectiu és prevenir i erradicar l’odi LGBTI+, a banda de donar resposta a les situacions de discriminació que hagin patit, pateixen o siguin susceptibles de patir qualsevol persona per ser LGBTI+. El servei pretén donar respostes coherents, properes i coordinades a les necessitats presentades. És de caràcter gratuït i proper, és a dir, s’ofereix un espai obert a tota la població que respecta la confidencialitat.

El marc legislatiu en què s’emmarca és La Llei 11/2014, la qual vetlla per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i asexuals (LGBTI+), a més d’assegurar que a les diferents comarques de Catalunya es pugui viure la diversitat de gènere, sexual, romàntica i intersexual en plena llibertat (i això hi inclou el món rural).

Des del servei, per tant, s’ofereix informació i assessorament entorn de totes aquelles qüestions que han de veure amb l’interès de conèixer aspectes vinculats amb les persones, recursos i serveis, realitats i aspectes LGBTI+, ja sigui per temes personals, professionals o formatius, i es facilita, també, informació sobre la situació legal, i assessorament i derivacions a recursos LGTBI+ municipals, comarcals o arreu del territori català, en cas que s’escaigui.

Objectius:

 • Atendre a les persones que sol·liciten informació, orientació i acompanyament en temàtiques relacionades amb l’expressió de gènere, la identitat de gènere, l’orientació sexoafectiva, l’orientació romanticoafectiva i les variacions intersexes de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.
 • Fomentar el desplegament de polítiques públiques LGBTI+ als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.
 • Oferir un servei d’atenció integral de proximitat per a les persones LGBTI+, familiars o entorn, i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

Què ofereix el SAI?

 • Atenció, informació i assessorament de franc, proper i personalitzat, sobre qüestions relacionades amb les variacions intersexes i la diversitat de gènere, sexual, romàntica i relacional cap a la població, les persones LGBTI+ i llurs famílies.
 • Compliment rigorós de la Llei 11/2014 per a la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones LGBTI+.
 • Acompanyament per presentar incidències o denúncies sobre situacions de discriminació, igual com la tramitació de queixes per fets d’odi LGBTI+.
 • Gestió i tramitació de la modificació del necrònim (nom que apareix als documents administratius) pel nom, per a majors i menors d’edat en la Targeta Sanitària Individual (TSI) i el certificat de la Direcció General d’Igualtat a les persones trans*.
 • Informació, difusió i derivació, si s’escau, als recursos, equipaments, serveis i entitats LGBTI+ especialitzats del territori de la comarca.
 • Suport a campanyes contra l’odi LGBTI+ i programes de sensibilització a l’entorn mitjançant diades assenyalades o altres accions adreçades a tota la població des del suport a les variacions intersexes i la dissidència quant al gènere, sexualitats, romanticismes i maneres de relacionar-se.
 • Atenció i assessorament social, jurídic i psicològic.
 • Prevenció, sensibilització i formació, especialment en l’entorn de les persones ateses, però a tota la població en general.
 • Assessorament i informació a professionals i ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta del Vallès Oriental en el camp educatiu, laboral, jurídic i sanitari, per entendre i/o abordar la discriminació per motius relacionats amb les variacions intersexes i la diversitat de gènere, sexual, romàntica i relacional.
 • Disseny del I Pla comarcal de LGBTI+ del Vallès Oriental, marcant les prioritats polítiques en matèria d’igualtat i lluita contra la discriminació per raó de gènere, sexualitats, romanticismes, variacions intersexes i maneres de relacionar-se.
 • Suport tècnic i logístic a entitats i col·lectius LGBTI+ de l’administració local amb relació al «Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya» i la seva aplicació.
 • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la població a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.

Quines persones poden fer ús d'aquest servei?

L’acompanyament i atenció són confidencials i van adreçats a les persones de la comunitat LGBTI+ (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i asexuals), a les seves famílies, al seu entorn i als professionals que treballen amb la comunitat.

Quin és el circuit d'atenció del SAI?

L’atenció pot ser telefònica, telemàtica o en persona. I s’hi dona quan la persona interessada o afectada, família, amistat, centre educatiu, entitat o professional sol·licita atenció per raons vinculades a l’expressió de gènere, la identitat de gènere, la sexualitat, el romanticisme, la intersexualitat o la manera de relacionar-se.

Aleshores, es recull la demanada i en cas que sigui d’informació, assessorament o incidència la resposta es farà a curt termini, en cas de possible discriminació s’aplega el màxim d’informació i es defineixen les accions a emprendre’s. Pot ser que es realitzi una actuació puntual o que calgui elaborar un pla de treball o itinerari, en aquest cas es realitzarà conjuntament entre la persona interessada i la referent del servei.

Posa't en contacte si... 

 • Desitges rebre informació i/o assessorament en qüestions relacionades amb la realitat intersexual i dissident quant al gènere, sexualitats, romanticismes i maneres de relacionar-se.
 • Vols donar a conèixer alguna incidència sobre aquest tema.
 • Estàs patint algun tipus de discriminació i vols efectuar una denuncia, a escala administrativa, penal o laboral.
 • Necessites atenció social, acompanyament psicològic o terapèutic, o assessorament jurídic.

Funcions del Servei

 • Atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades.
 • Oferir una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI+ fent un acompanyament eficient.
 • Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques LGBTI+.
 • Donar suport específic per atendre i presentar incidències i denúncies per possibles casos de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i per realitzar determinats tràmits.
 • Oferir informació i recursos sobre diversitat sexual i de gènere als diferents serveis i equipaments dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.
 • Fer difusió del servei d’atenció integral LGBTI+.  Dur a terme accions de prevenció, sensibilització i formació a tota la població en general, especialment en l’entorn de les persones ateses.  Donar suport a campanyes contra l’odi LGBTI+ i programes de sensibilització a l’entorn mitjançant diades assenyalades o altres accions adreçades a tota la població
 • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible_Agenda 2030 en la implementació de ples polítiques socials i d’igualtat

Persones usuàries

 • Persones LGBTI+ i d’altres que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere dels municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.
 • Professionals dels serveis i equipaments dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.

Informació relacionada 

Es posa en marxa el nou Servei d’Atenció Integral LGBTI del Vallès Oriental - Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

El Consell Comarcal activa un Servei d'Atenció Integral per a les persones LGBTI - SomlesFranqueses

El Consell Comarcal posa en marxa el Servei d'Atenció Integral LGBTI del Vallès Oriental (Naciodigital.cat)

Presentació nou Servei integral LGBTI del Vallès Oriental - YouTube

Servei d'Atenció Integral LGBTI+ (SAI) (Vallès Oriental) - Vallès Jove (vallesjove.cat)

Servei d'Atenció Integral LGBTI - Consell Comarcal del Vallès Oriental (vallesoriental.cat)

Servei d’Atenció Integral LGBTI+ - Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

El servei comarcal LGBTI fa 41 atencions en el seu primer any de funcionament - Consell Comarcal del Vallès Oriental (vallesoriental.cat)

Els delictes LGBTI-fòbics al Vallès Oriental el 2021 van pujar respecte a l’any anterior (Elperiodico.cat)

 

------

El Consell Comarcal, mitjançant Acord signat amb el Departament d'Igualtat i Feminismes a través de la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+, ofereix el Servei d'Atenció Integral (SAI), que forma part de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya.

  

Quin cost té:

Gratuït

Àrea de Polítiques Socials i Igualtat. Consell Comarcal Vallès Oriental

Carrer Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Nom de contacte: Sílvia Pérez
Telèfon: 938600706
Telèfon: 938600700
Fax: 939790444
Adreça electrònica: psi@vallesoriental.cat
Lloc web: www.vallesoriental.cat/
Horari:  
De dilluns a divendres, 8:30-14.00 h i dimecres 16:00-18:00 h, tret període de jornada intensiva (entre primer dilluns de juny i segon divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre a segon dilluns de gener i vacances escolars de setmana santa)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.03.2024 | 13:28