Servei de turisme

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número8 "Treball digne i creixement econòmic", 4 "Educació de qualitat" i 12 "Consum i producció responsables". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600702

 turisme@vallesoriental.cat

Conseller de l'Àrea:

Àlex Valiente Almazan

Persones de contacte:

Núria Nadal Ramos, Marina Porta, Marta Cañas, Jessica Dieguez

Objecte:

Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador i rellevant a la comarca.

Objectius estratègics:

  1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (oferta i demanda).
  2. Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca.
  3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.
  4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.
  5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació.

Funcions:

EIX ESTRATEGIC 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC

Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i privades amb l’objectiu d’incrementar i millorar l’oferta de productes i paquets turístics atractius per als visitants i turistes.

EIX ESTRATÈGIC 2:  SOSTENIBILITAT I QUALITAT

Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial. Aquests són:

2.1 Compromís per a la sostenibilitat Biosphere

El procés d’implantació del compromís per a la sostenibilitat, promogut per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, es va iniciar al 2017. S’adreça a establiments turístics i altres empreses o entitats relacionades amb el sector. Aquest treball per part de les empreses suposa una garantia pels turistes en matèria de gestió mediambiental, protecció del patrimoni cultural i defensa de les variables socioeconòmiques d’una empresa o destinació.

2.2 Punts d’Informació Turística

Partint de la xarxa d’oficines de turisme de la província, es treballa per dotar a la província de Barcelona del màxim nombre de punts d’informació complementaris on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent, alhora que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada. Els espais que volen ser PIT reben formació i assessorament.

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny

El Parc Natural del Montseny està treballant d’acord amb els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible i el Servei de Turisme del Consell Comarcal participa als grups de treball i als fòrums. La CETS és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector

Es realitzen tallers de formació al territori organitzats per la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona així com altres accions formatives que puguin ser d’interès pel sector.

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per donar a conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. Així com la realització de diferents accions de promoció com trips amb col·lectius especialitzats, participació en fires turístiques i l’elaboració de material turístic que ajudi al turista i visitant a conèixer millor els recursos turístics del Vallès Oriental. També es genera i es gestiona contingut en línia dels diferents canals que disposa el Servei de Turisme:

Facebook @turismevalles

Twitter @Turismevalles

Instagram @turismevalles

Youtube TurismeVallès

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL·LIGENT

Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de decisions responsable i intel·ligent per a tots els agents turístics.

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA

Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona.

Persones usuàries:

Establiments i entitats turístiques del territori

Turistes i visitants.

Responsables tècnics i polítics dels ajuntaments.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 13:46