Consell de la gent gran del Vallès Oriental

 93 860 07 06

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Melisa Troncoso Toro

Objecte:

  • Promoure la implicació de tots els sectors per tal de trobar mesures que permetin avançar cap a una societat més ben preparada pel que fa a l’envelliment de les persones, les seves necessitats presents i futures i el seu benestar, així com aconseguir més participació al territori per tal que les persones grans siguin visibles en els diferents àmbits.

Funcions:

  • Evolucionar i reflectir el dinamisme i les funcions que es volen desenvolupar.
  • Fer activitats preventives, de sensibilització i de mobilització social.
  • Recollir i gestionar les demandes i propostes de millora i d’actuació dels seus membres, i altres agents del territori.
  • Establir canals de participació i comunicació amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya, per fer arribar informes, posicionaments i propostes que emanin dels treballs d’aquest Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental.
  • Promoure projectes de gent gran.
  • Crear espais de debat, reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als interessos comuns de l’àmbit de la gent gran.

Persones usuàries:

  • Les persones grans del Vallès Oriental i entitats en què participen.

 

Darrera actualització: 01.02.2023 | 10:09