Emissió d'informes

 

 938600710

 mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: Joan Daví Mayol Juanma Segovia Ramos

Cap de l’Àrea: Jaume Viure i Ribas

Persona de contacte: Georgina Permanyer Moré

Objecte:

  • La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.

Funcions:

  • Emetre informes sobre les actuacions següents:
  • Alteració de termes municipals
  • Instruments de planificació territorial
  • Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
  • Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
  • Infraestructures que s’hagin d’implantar o modificar a la comarca
  • Documents d’avaluació ambiental, de plans, programes o projectes

Persones usuàries:

  • Les entitats que requereixin un informe del Consell Comarcal.
Darrera actualització: 01.02.2023 | 17:55