Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’ÀreaRoser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Maria A. Pérez i Ferrer

Objecte:

  • Oferir una primera atenció, informació i orientació a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, la vessant psicològica i jurídica especialitzada.

Funcions:

  • Oferir un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.
  • Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes, d’actuacions que afermin el seu apoderament i millorin les seves capacitats per incidir públicament.
  • Establir mecanismes de coordinació pel que fa a l’abordatge de la violència masclista.
  • Proporcionar atenció i assessorament jurídic i psicològic gratuït, especialitzat i amb perspectiva de gènere a les dones.

 

Usuàries:

  • Dones que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental, especialment les que pateixen situacions de violència masclista.
  • Tècnics i tècniques de serveis bàsics d’atenció social i d’igualtat dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:17