Emissió d'informes

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 "Indústria, innovació i infraestructures" i 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" . El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600710

 mat@vallesoriental.cat

Consellers de l’Àrea: 

Dídac Santisteban Viaplana i Juan Manuel Segovia Ramos

Cap de l’Àrea: 

Jaume Viure i Ribas

Persona de contacte: 

Georgina Permanyer Moré

Objecte:

La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.

Funcions:

  • Emetre informes sobre les actuacions següents:
  • Alteració de termes municipals
  • Instruments de planificació territorial
  • Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
  • Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
  • Infraestructures que s’hagin d’implantar o modificar a la comarca
  • Documents d’avaluació ambiental, de plans, programes o projectes

Persones usuàries:

  • Les entitats que requereixin un informe del Consell Comarcal.
Darrera actualització: 26.03.2024 | 10:35