II Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

  

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Maria A. Pérez Ferrer

Objecte:

Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en les accions que es duen a terme des dels diferents serveis i àrees de l’administració pública local i comarcal:

  • Situar la igualtat efectiva entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i comarcal i de totes les polítiques locals i comarcals.
  • Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
  • Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals i comarcals, promovent les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
  • Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
  • Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

Funcions:

  • Informar i fer difusió del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere als municipis, tot promovent l’adhesió i el compromís dels ajuntaments de la comarca que no disposen de pla municipal d’Igualtat de dones i homes. 
  • Vetllar pel compliment dels objectius i accions descrites en el Pla d’Acció

Usuaris/àries:

  • Ajuntaments de la comarca que volen incorporar en les seves accions la perspectiva de gènere.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:07