Programa de suport als serveis socials

     

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides", 5 "Igualtat de gènere" i 10 "Reducció de les desigualtats". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Núria Carné Navarro

Cap de l’Àrea: 

Sílvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Anna Ramoneda Sarrà/Anna Batlles/ Núria Planas

Objecte:

Promoure línies de treball comunes en l’àmbit dels serveis socials amb els municipis que formen part de l’ABSS resta de municipis del Vallès Oriental i també amb les altres tres ABSS del Vallès Oriental.

Funcions:

  • Impulsar el treball supramunicipal per portar a terme les línies consensuades.
  • Cercar recursos per a la realització de projectes comuns.
  • Promoure la coordinació entre els diferents serveis.
  • Donar suport als tècnics de serveis socials municipals.
  • Potenciar l’ús de noves tecnologies.
  • Descentralitzar la formació per apropar-la als tècnics, amb l’objectiu de facilitar que hi participin i de canalitzar llurs demandes formatives.
  • Executar els projectes consensuats i compartits.
  • Vetllar per l’alineació de les línies de treball comunes d’àmbit comarcal amb el II Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024.

Persones usuàries:

  • Els municipis que formen part  de l’àrea bàsica de serveis socials Resta Vallès Oriental
  • Les tres àrees bàsiques de serveis socials restants de la comarca, en funció del desplegament de cada línia.

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:32