Servei d’assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides", 10 "Reducció de les desigualtats" i 1 "Fi de la pobresa". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Mònica Utrilla Montserrat

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: 

Marta Ibañez Vigas

Objecte:

Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria de migracions i acollida a consultes realitzades pels equips tècnics dels serveis bàsics d’atenció social i  d’acollida i/o de polítiques migratòries de la comarca, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada i que no han pogut ser resoltes per altres recursos i serveis d’informació i orientació en matèria de migracions i acollida.

Funcions:

  • Detecció i orientació sobre la resolució de possibles errades/incidències en l’expedient.
  • Assessorament i suport als professionals, en relació a la gestió i tramitació de l’expedient administratiu d’estrangeria, en situacions socials extraordinàries vinculades amb l’estrangeria (salut, familiar, risc d’exclusió social, menors..) que requereixin d’un tractament especialitzat.
  • Establiment de canals de coordinació i comunicació entre altres serveis especialitzats, administracions i entitats.
  • Formació, capacitació i informació a professionals i a la ciutadania sobre qüestions legislatives específiques.

Persones usuàries:

Equips tècnics de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) resta del Vallès Oriental, de l’ABSS de Granollers i l’ABSS de Les Franqueses del Vallès i els equips tècnics d’acollida i de polítiques migratòries dels municipis que formen part de les mateixes  ABSS.

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 13:53