O'hara Valdivia Rojas

CANDIDATURA DE PROGRÉS

 

Presa de possessió

14 de juliol de 2023

Càrrecs

Consellera delegada de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència

Membre de la Comissió de Govern

Municipi

Regidora de l'Ajuntament de Parets del Vallès

Perfil personal

Data de naixement: 29 de setembre de 1974

Lloc de naixement: Sabadell

Municipi de residència: Parets del Vallès

Perfil acadèmic

Estudis en Ciències Empresarials (UAB)

Màster en Protocol, Events i Turisme de negoci (Ostelea)

Trajectòria professional

Emprenedora en el sector de les Arts gràfiques

Trajectòria institucional

Regidoria d'Economìa i Hisenda, Comerç, Consum, Turisme i Serveis Generals. (2021-2023)

Retribucions

Per assistència a Ple: 95€/sessió (Sessions ordinàries previstes: 11/any) Calendari

Per assistència a Comissió de Govern: 95€/sessió (Sessions ordinàries previstes: 11/any) Calendari

Dades de contact

 oharavaldivia@gmail.com

 667766409

      

 

*La informació personal ha estat publicada d'acord amb la informació facilitada per la pròpia consellera

Darrera actualització: 26.01.2024 | 13:57