El Consell Comarcal tanca el pressupost de 2022 amb una liquidació positiva de 568.841 euros

Dijous, 28 de setembre de 2023 a les 13:00

En la sessió del Ple ordinari celebrada aquest dimecres s’ha donat compte de la liquidació del pressupost corresponent a 2022.

El resultat pressupostari ajustat de 2022 -diferència entre els drets reconeguts nets (o liquidats) durant l’exercici i les obligacions reconegudes netes (o liquidades)- presenta un superàvit de 568.841,33 euros. 

El grau d’execució per l’estat de despeses (obligacions reconegudes amb relació als crèdits definitius) ha estat del 58,46% i per l’estat d’ingressos (drets reconeguts sobre els crèdits definitius, del 59,50%).

Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals ha estat de 400.821,93 euros.

La intervenció ha emès informe favorable de la liquidació del Pressupost General consolidat del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2022 i el President, amb data 22 de juny de 2023, l’ha aprovada.

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 28.09.2023 | 14:37