Comissió de Govern 2/2023

Dimecres, 22 de febrer de 2023 de 17:00 a 18:00

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de gener de 2023.

ÀREA D’EDUCACIÓ

2. Modificar l'acord de la Comissió de Govern de 25 de gener de 2023, d’atorgament els ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2022-2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa a APINDEP RONÇANA, SCCL en relació amb el transport adaptat.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

5. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per al desplegament del Servei Públic de Ciberseguretat en els termes establerts al Conveni marc.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.02.2023 | 18:35