La meitat de les teulades dels polígons de la comarca tenen potencial fotovoltaic

Dilluns, 31 de juliol de 2023

L’informe de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal, corresponent al primer semestre de 2023, recull un anàlisi sobre el potencial fotovoltaic de les teulades dels edificis dels Polígons d’Activitat Econòmica al Vallès Oriental i el pes dels ingressos municipals obtinguts per l’Impost d’Activitats Econòmiques provinents del sector industrial. A més, s’analitza la tendència de l’oferta immobiliària de les naus i solars en venda o lloguer als PAE, tant del conjunt de l’any 2022 com del primer semestre de 2023.

La meitat de les teulades dels polígons de la comarca tenen potencial fotovoltaic

A través de les dades disponibles a l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, s’ha analitzat el percentatge de teulades òptimes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als polígons del Vallès Oriental. El 50,71% de les teulades dels PAE són òptimes per la col·locació de plaques solars. L’estudi s’ha realitzat tant a nivell municipal com per polígons. El volum de teulades òptimes per les instal·lacions però, és força dispar entre els diferents PAE de la comarca.

El sector industrial, clau per a les finances de molts municipis de la comarca

El Vallès Oriental es caracteritza per ser una de les comarques amb més pes econòmic del sector industrial. Això té repercussió a les finances municipals, a través de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Es pot observar que els municipis amb un pes industrial més elevat són també els que més recaptació d’IAE industrial per habitant obtenen. A més, la majoria de municipis amb més pes industrial són també els que tenen la mida de les empreses més gran (una mitjana de 10,2 persones treballadores per empresa).

També hi té importància per a la recaptació d’impostos del sector industrial la situació geogràfica del municipi, concentrant-se l’activitat industrial als municipis més propers a Barcelona, al voltant de Granollers i els que tenen fàcil accés per carretera a la C-17 i l’AP-7.

Oferta immobiliària (any 2022): L'oferta de naus i solars en venda i lloguer continua en descens i els preus augmenten

L'any 2022 el nombre d’ofertes de naus i solars en venda i lloguer ha patit una davallada del 20% respecte a l’any anterior, i ha passat de les 987 que hi havia al mes de gener a tenir 794 al desembre. El sostre total ha seguit en consonància amb l’evolució del nombre d’ofertes i ha caigut amb força, tant en l’oferta en venda com en la de lloguer. També cau la mitjana de dies d’antiguitat de les ofertes, acabant l’any 2022 amb 355 dies, molt per sota dels 436 dies del mes de gener.

Respecte als preus de venda i de lloguer, s’observa una tendència a l’alça, amb els preus de venda a 582€/m², mentre que els preus de lloguer s’enfilen als 4,45€/m², impulsats per l’escassetat d’oferta i superfície disponible a la comarca.

Oferta immobiliària (primer semestre de 2023): Continua el descens de l’oferta de naus i solars en venda i lloguer, mentre el preu de venda augmenta i el de lloguer es manté estable

Les dades de naus i solars durant el primer semestre de 2023, disponibles fins al mes de maig, mostren com continua el descens de l’oferta disponible, si bé a un ritme menys intens que l’observat els darrers dos anys. Per primer cop en tres anys, el nombre d’ofertes en lloguer supera a les de venda. El sostre total també modera la caiguda, fins als 2,44 milions de m² al mes de maig, lluny dels 5 milions de m² que hi havia al novembre de 2020.

Els preus de venda han continuat en ascens fins als 593€/m² el mes de maig, un 3,1% superior a l’any anterior. En canvi, els preus de lloguer es mantenen estables, situant-se als 4,44€/m², en línia amb l’any anterior.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png  

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 “Treball decent i creixement econòmic” i 9 “Indústria, innovació i infraestructura”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 31.07.2023 | 14:12