Creix la contractació al Vallès Oriental respecte al juny, tot i que es redueix respecte l’any passat, pel descens de la contractació temporal

Divendres, 4 d’agost de 2023

Segons l’avanç de dades de contractació de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de juliol s’han formalitzat a la comarca 11.985 contractes, fet que suposa un creixement de 481 contractes més respecte el mes de juny.

Respecte al mes de juliol de 2022 hi ha un descens important (-1.866 contractes, -13,47%) que es deu a l’efecte arrossegador de la caiguda de la contractació temporal, que ha estat especialment intens (-19%; 1.802 contractes menys) que en la indefinida (-1,39%; 64 contractes menys). En termes globals, la contractació temporal se situa en el 62%, lluny del 88% de fa un any. Es pot dir que la xifra de contractes temporals s’ha reduït en gairebé una tercera part que fa un any, mentre que la contractació indefinida suposa el 38% del total.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, es comprova que pràcticament totes les modalitats de contractació indefinida guanyen pes, i destaquen els contractes ordinaris a temps indefinit (+673 contractes més que fa un any) o els foment de la contractació indefinida (+4 contractes més que fa un any) així com els indefinits per a persones amb discapacitat (aquest juliol s’han fet 3 contractes més que fa un any). En l’àmbit de la contractació temporal, aquest mes totes les modalitats contractuals registren xifres de descens, a excepció dels contractes de jubilació parcial, que guanyen un pes relatiu del 4%.

Per sexes, les dones concentren el 46% de la contractació, amb un total de 5.467 contractes, 149 contractes més que al juny passat.

Per activitats econòmiques, les activitats administratives i professionals i les d’informació i comunicacions són les branques que creixen, tant a nivell de contractació indefinida com temporal.

A Catalunya, aquest mes s’han formalitzat 244.850 contractes laborals amb lloc de treball, dels quals el 42,8% han estat indefinits (104.865) i el 57,2% restant, temporals (139.985). En comparació amb el juliol de 2022, s’ha produït un descens del 13,3% en la contractació (37.639 menys), que ha estat més intens en la indefinida (-16,3%; 20.361 menys) que en la temporal (-11%; 17.278 menys).

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/8.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 "Treball digne i creixement econòmic". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 4.08.2023 | 09:07