Descens de contractes laborals el mes de novembre, i reducció dels contractes indefinits

Dimarts, 5 de desembre de 2023

Segons l’avanç de dades de contractació de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, el mes de novembre s’han signat al Vallès Oriental 11.146 contractes laborals,  continuant així la reducció de contractes respecte el mes anterior, reducció que ha afectat només als contractes indefinits (respecte al mes passat, s’han registrat més de 400 contractes indefinits menys).

En els darrers mesos es percep un alentiment del creixement de la contractació i s’observa que va ser setembre el mes en què es va registrar un creixement de la contractació intermensual més important. Els contractes temporals creixen lleugerament respecte al mes passat; per això, en termes globals, la contractació cau respecte el mes d’octubre però molt lleugerament, un 0,02%.

Respecte al mes de novembre de 2022, hi ha hagut un augment en el nombre total de contractes. Amb un increment del 2,7%, hi ha hagut un augment de 297 contractes, que es concentren sobretot en els contractes de caràcter temporal.

Per sexes, les dones concentren el 46% de la contractació, amb un total de 5.175 contractes.

S’observa com en l’evolució de les dades els contractes indefinits representen una proporció menor respecte els contractes totals comparat amb les dades de fa un any, quan els contractes indefinits suposaven el 37,21% i ara en representa un 36,48%. La contractació temporal se situa en el 63,52%, xifra superior a la de l’any passat i el mes anterior. Es pot parlar, doncs, de lleuger augment de la temporalitat dels contractes.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, es detecta que  guanyen pes els contractes ordinaris a temps indefinit (+209 contractes més que fa un any). En canvi, els d’interinitat baixen (-27).

En l’àmbit de la contractació temporal, a banda de veure en els darrers mesos que ha desaparegut la fórmula de contractes d’obra i servei, aquest mes s’ha registrat un descens important dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció (-205) alhora que hi ha un important augment dels contractes de la modalitat altres (+517).

Per activitats econòmiques, si bé aquest mes s’observa una menor reducció dels contractes en bona part de les activitats que el mes passat van ser les principals generadores de contractació (indústria manufacturera, comerç, ...) aquest mes guanyen força les activitats de serveis a les persones, com ara activitats professionals i tècniques o les vinculades al sector de l’aigua i sanejament.

A Catalunya, l’evolució de la contractació també ha seguit la mateixa línia que a la nostra comarca. Així, el mes de novembre els contractes laborals formalitzats es quantifiquen en 223.450, dels quals el 40,38% han estat indefinits (90.232) i el 58,62%, temporals (133.218).

En comparació amb el mes d’octubre, s’ha produït una caiguda del 0,12% en els contractes signats (257 menys). Aquest descens ha estat sobretot en la contractació indefinida (-11,46%; 10.339 menys) ja que en la temporal han augmentat (7,57%; 10.082 més).

Respecte un any abans, la contractació experimenta un augment del 1,59% (3.550 més), que s’explica per l’augment en la contractació temporal (6,55%; 8.729 mes), en línia amb la tendència del Vallès Oriental.

 

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/8.jpg  

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 "Treball digne i creixement econòmic" i 16 “Pau, justícia i institucions sòlides”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 5.12.2023 | 13:33