El 2023 tanca amb un 69,08% de les persones aturades com a perceptores d'algun tipus de prestació per desocupació

Dilluns, 12 de febrer de 2024

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat una Nota informativa sobre prestacions per desocupació corresponent a desembre de 2023. 

Les dades de prestacions per desocupació del mes de desembre de 2023 mostren, de nou, que es manté l'augment del grau de cobertura d'aquestes, ja que el percentatge de persones en situació d'atur que no rep cap tipus de prestació se situa just al 30%, una reducció de gairebé 4 punts percentuals respecte al desembre de 2022 i un punt per sobre del que es registrava, fa mig any, el juliol del 2023.

Es pot dir que es consolida la recuperació en l'àmbit de la protecció social, amb nivells de cobertura similars a les xifres registrades abans de 2019, i amb percentatges similars als de fa més de 10 anys, és a dir, al voltant del 70%.

A 31 de desembre de 2023 estaven vigents a la comarca 13.493 persones beneficiàries de prestacions per desocupació, la qual cosa suposa un creixement del 3,32% respecte les dades de desembre de 2022.

La cobertura de les prestacions ha augmentat, i ha assolit el 69,08% de cobertura,  pràcticament 5 punts percentuals per sobre del que es registrava fa un any i  gairebé quatre punts per sobre de la mitjana provincial que, tot i créixer, es manté per sota de la dada comarcal (65,51%). El nivell de cobertura se situa en xifres similars a les prèvies a l'esclat de la pandèmia.

L’augment del grau de cobertura de les prestacions es deu, sobretot, a la reducció de la xifra d’atur registrat, que s’ha reduït un 1% respecte el mateix període de l’any passat.

El 39,88% de les persones desocupades són perceptores de prestacions contributives, el 27,19% de caràcter assistencial i el 1,81% de persones beneficiàries del programa de renda activa d’inserció.

La progressiva millora del context econòmic, que es caracteritza per un avanç substancial en els indicadors d'ocupació de la població, ha propiciat assolir a tots els àmbits territorials un grau de cobertura més elevat, que se situa en xifres similars a les assolides als anys 2012-2013.

 

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png  

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 1 “Fi de la pobresa”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 12.02.2024 | 14:41