El 2023 tanca amb un creixement dels llocs de treball al Vallès Oriental

Dimecres, 24 de gener de 2024

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat el Butlletí d’estructura productiva amb dades d’assalariats, autònoms i empreses del Vallès Oriental corresponent al quart trimestre de 2023, a partir de l'estadística d'afiliacions a la Seguretat Social dels comptes de cotització situats a Catalunya.

El 2023 ha tancat amb un creixement dels llocs de treball, entesa com a la suma de la població que treballa per compte propi (autònoms) i per compte d'altri (assalariada).  Així, respecte al darrer trimestre de 2022, l'augment ha estat de l‘1%, un creixement de +1.590 llocs de treball: 1.415 afiliacions al règim de la seguretat social i 175 d'autònoms.

Aquest quart trimestre de l'any s'observa, al conjunt català i les principals comarques metropolitanes, una millora en els tres components de l’estructura productiva, amb un augment significatiu de la població assalariada, que manté un ritme ascendent, registrant un 3,1% de creixement interanual al conjunt català, tot i ser lleugerament inferior a les dades registrades durant el tercer trimestre del 2023.

Al Vallès Oriental la població assalariada, se situa en 125.470, augmentant en 1.415 persones (+1,1%) respecte l'any passat, una xifra molt més moderada que al conjunt català. El nombre d'empreses o centres de cotització experimenta un descens, com ja va fer el trimestre anterior: respecte l‘any passat, el descens és de -72 empreses (-0,61%), un mica més elevat que el registrat el trimestre anterior (-0,13% de variació anual).

Entre la població que treballa en règim d‘autònoms, l‘evolució interanual és positiva, amb un guany de 175 persones (+0.6%) i també es registra un creixement trimestral important, de 150 persones. En definitiva, l’any es tanca amb una dinàmica de creixement interanual molt més positiva que la que es va registrar al tancar l’any 2022.

Cal destacar que els 155.025 llocs de treball que es registren a la comarca (entesa com la suma de llocs de treball de la població assalariada i autònoma) suposen el 5,9% del total de llocs de treball de la Regió Metropolitana, un percentatge que es manté estable respecte trimestres anteriors

A nivell municipal, la pèrdua de llocs de treball es focalitza en uns municipis concrets, com ja es detectava el trimestre passat, essent la Llagosta el municipi amb una  major pèrdua de llocs de treball. Bigues i Riells del Fai, Lliçà d’Amunt o Vallgorguina, entre d’altres, mostren els millors comportaments.

 

Gráfico, Gráfico de proyección solar

Descripción generada automáticamente Un dibujo de una cara feliz

Descripción generada automáticamente con confianza baja

El servei de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 "Treball digne i creixement econòmic". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 24.01.2024 | 11:14