El Consell Comarcal posa en marxa les oficines de Transició energètica, Fons europeus i Agenda 2030/ODS

Dijous, 9 de febrer de 2023

Les tres oficines ofereixen un servei especialitzat prioritàriament als ajuntaments.

Oficina de Transició energètica, Oficina de Fons europeus i Oficina Agenda 2030 i ODS, són tres noves oficines que el Consell Comarcal ha posat en marxa recentment i que s’han presentat aquest matí a personal tècnic i electe dels ajuntaments de la comarca. La trobada s’ha fet a Can Ribes de les Franqueses del Vallès i hi han assistit prop de 40 persones.

L’Oficina de transició energètica forma part d’una xarxa d’oficines comarcals impulsades i cofinançades per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb la finalitat d’accelerar la implantació d’energies renovables, en la qual els ajuntaments tindran un rol molt important.

Les oficines d’Agenda 2030 i ODS i la de Fons Europeus han estat creades a iniciativa del Consell Comarcal, un cop copsada l’existència d’una necessitat per part dels ajuntaments en aquestes matèries.

“L’assoliment dels objectius que tenim en aquests 3 àmbits és tot un repte i el paper dels ajuntaments serà clau” comentava el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero. I afegia que “aquestes tres oficines treballaran de manera coordinada per aprofitar les sinergies entre elles. Aquest element pot facilitar molt l’execució dels projectes, ja que es podrà debatre conjuntament la factibilitat d’aquests”. Segons el president, “és una aposta de futur, pensant en projectes vertebradors i estratègics”.

Oficina comarcal de Transició energètica (OCTE)

Amb aquesta Oficina de transició energètica, el Consell Comarcal vol oferir les eines que ajudin a la consecució dels reptes que es volen impulsar des d’Europa amb projectes centrats en la transició energètica i la digitalització.

Les funcions de l’Oficina són:

 • Suport a la Generalitat en la diagnosi, planificació i avaluació territorial i ambiental de les implantacions de generació d’energia renovable a la comarca, i singularment en relació amb la creació de criteri comarcal pel que fa a la planificació i el disseny de la implantació de les energies renovables al territori, participant en l’elaboració del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER), que la Generalitat preveu enllestir en els propers 2 anys.
 • Col·laborar amb els ajuntaments i ens locals de la comarca en la diagnosi, anàlisi de necessitats, elaboració d’estratègies, identificació, avaluació i seguiment d’accions locals en matèria de transició energètica.
 • Suport tècnic als ajuntaments i ens locals de la comarca per a l’elaboració, execució i seguiment de projectes locals (municipals o supramunicipals) de generació d’energia a partir de fons renovables distribuïdes i participades.
 • Suport i assessorament en l’anàlisi de necessitats i detecció d’oportunitats, així com per a la implantació d’accions de generació  d’energies renovables i en la tramitació d’ajuts i subvencions en l’àmbit de la transició energètica
 • Actuacions de difusió, sensibilització i comunicació destinades a afavorir la transició energètica.

El conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal, Joan Daví, posava en valor la feina que es desenvolupa des del Servei Comarcal de gestió energètica i d’aigua: “Vull posar en valor l’estalvi als ajuntaments de la comarca de més de 762.000€ que hem aconseguit des del 2015. Aquest Servei ens ha aportat també coneixement i bones pràctiques de gestió que avui són una molt bona base per a la transició energètica” comentava.

El Consell Comarcal destina una tècnica especialista amb dedicació exclusiva.

Oficina comarcal de Fons Europeus

El Consell Comarcal ha posat en marxa aquesta Oficina d'assessorament i acompanyament en Fons europeus perquè es va detectar aquesta necessitat dels ajuntaments, tenint en compte que el període de programació europea 2021-2027 incorpora, més enllà de les diferents fonts de finançament, els fons Next Generation.

Les funcions de l’Oficina són:

 • Promoure el coneixement per part dels ajuntaments de la comarca dels Fons Europeus existents.
 • Promoure espais de reflexió i acció entorn als Fons Europeus existents actualment.
 • Liderar o facilitar la posada en marxa de nous projectes supramunicipals a la comarca, tenint en compte el finançament proporcionat pels diferents Fons Europeus
 • Fomentar la generació de sinèrgies i aliances entre els agents del territori, Institucionals i no institucionals.
 • Assessorar sobre els diferents Fons Europeus al món local de la comarca.

Es tracta d’un servei especialitzat ja que cal coneixement molt ampli en definició de projectes i en fons de finançament europeu per aquests. Per portar a terme el servei s’ha contractat la consultora Mcrit.

La consellera de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, Roser Colomé, comentava que “aquest nou servei que vol assistir i assessorar  i sobretot acompanyar els municipis volem que sigui també canal d’entrada per a qualsevol dubte que els ajuntaments tinguin en aquest àmbit”.

Oficina Agenda 2030 i ODS

L’Oficina Agenda 2030 i ODS ofereix assessorament als ajuntaments de la comarca amb l’objectiu d’estendre la implantació de l’Agenda 2030 i ODS entre els ens locals i, en conseqüència, entre la ciutadania del territori.

Les funcions de l’Oficina són:

 • Vetllar per la introducció de la mirada de l’Agenda 2030 en els procediments, serveis i projectes coordinats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 • Promoure el coneixement de tots els agents del territori (institucionals i no institucionals) sobre l’Agenda 2030.
 • Promoure espais de reflexió i acció entorn als Objectius de Desenvolupament Sostenible a escala comarcal, tant a nivell polític, com a nivell tècnic i ciutadà, detectant nous reptes i oportunitats al territori per avançar en l’Agenda 2030.
 • Liderar o facilitar la posada en marxa de nous projectes supramunicipals a la comarca que aprofundeixin en la implementació dels ODS.
 • Fomentar la generació de sinèrgies i aliances entre els agents de dins o fora de la comarca, institucionals i no institucionals.
 • Assessorar sobre la localització de l’Agenda 2030 a escala local.

“La posada en marxa d’aquesta oficina és fruit d’un treball que va començar amb el compromís Biosphere en l’àmbit del turisme” comentava del gerent del Consell Comarcal, Carles Fernández, que afegia que “en el treball que el Consell Comarcal ha estat fent en l’àmbit dels ODS, una de les conclusions ha estat la necessitat d’ajudar a les institucions a fer aquesta alineament i és el que oferim des d’aquesta oficina que posem en marxa”.

El tipus de servei és especialitzat, atès que les demandes i tipologia de situacions rebudes són molt variades, en funció del nivell d’implementació de l’Agenda 2030 i els ODS a cada ens local. Per portar-lo a terme s’ha contractat el servei a la consultora Adverbia.

L’Oficina ODS del Vallès Oriental materialitza l’aposta del Consell Comarcal en l’aplicació de l’Agenda 2030, contribuint a la implantació i l’assoliment dels diferents Objectius del Desenvolupament Sostenible. En aquesta línia, el Ple del Consell Comarcal, el juliol de 2020, ja va aprovar una Moció ODS, on s'apostava per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 10.02.2023 | 15:23