El mes d’octubre tanca amb un creixement lleu de la contractació

Dijous, 9 de novembre de 2023 a les 14:00

Avanç de les dades de contractació i atur del Vallès Oriental corresponents al mes d’octubre, elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

El mes d’octubre s’han signat al Vallès Oriental 11.412 contractes laborals, dels quals el 39,4% han estat indefinits (4.498) i el 60,5%, temporals (6.914). Així doncs, tot i que es redueix un xic el percentatge de contractes indefinits (el mes passat superaven el 42%), la xifra de contractes totals creix en més de 500 contractes respecte al setembre passat. En termes interanuals, la contractació es redueix força, al voltant del 9% (un descens de 1.097 contractes), bàsicament perquè continua la caiguda de la contractació temporal.

Per sexes, les dones concentren el 47% de la contractació, amb un total de 5.327 contractes, uns 636 contractes menys que l’ any passat.

Tot i la reducció dels contractes respecte l’any passat, s’observa sobretot que es manté el descens de la contractació temporal, que es redueix en un 11,30% respecte la les dades d’octubre de de 2022; pel que fa a la contractació indefinida, el descens és molt menor, i es registra un descens de 4,58% internanual. Aquest darrer mes, la contractació temporal se situa en el 60%, un percentatge similar al dels darrers i lluny de les dades de temporalitat de fa un parell d’anys, quan el percentatge de temporalitat superava el 86% dels contractes.

Si s’analitzen les dades d’evolució segons modalitat contractual, es veu que pràcticament totes les modalitats de contractació indefinida guanyen pes, i destaquen els contractes ordinaris a temps indefinit (+128 contractes més que fa un any), tot i que es redueixen els contractes convertits en indefinits (-350).

En l’àmbit de la contractació temporal, a banda de veure en els darrers mesos que ha desaparegut la fórmula de contractes d’obra i servei (pels canvis legislatius derivats de la Reforma Laboral), aquest darrer mes creixen amb força els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (+307) així com els contractes d’interinitat (+321) o els contractes d’inserció (+101).

Aquest darrer mes no s’ha registrat cap contracte de jubilació parcial, substitució als 64 anys o de pràctiques, i també han perdut pes les “altres” formes contractuals, que han registrat un descens mensual de -38 contractes i -159 respecte l’any passat.

Per activitats econòmiques, el motor del creixement de la contractació d’aquest mes són les activitats administratives i auxiliars; activitats de comerç, transport i logística i administració pública. En termes interanuals, es manté la indústria manufacturera així com les activitats administratives o les vinculades a l’administració pública com les activitats que concentren major creixement.

A Catalunya, l’evolució de la contractació també ha seguit la mateixa línia que a la nostra comarca; així, el mes d’octubre s’han formalitzat 223.707 contractes laborals amb lloc de treball a Catalunya, dels quals el 45% han estat indefinits (100.571) i el 55% restant, temporals (123.136). Respecte del mes anterior, el nombre de contractes total s’ha incrementat un 4,7% (9.997 contractes més).

Per tipus de contractació, la temporal ha augmentat notòriament (+12,2%; 13.383 més), compensant així la davallada de la indefinida (-3,3%; 3.386 menys). En comparació amb l’octubre de 2022, s’ha produït una caiguda del 5,8% en la contractació (13.816 menys), que ha estat més intensa en la indefinida (-7,6%; 8.216 menys) que en la temporal (-4,3%; 5.600 menys).

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/8.jpg  

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 "Treball digne i creixement econòmic" i 16 “Pau, justícia i institucions sòlides”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 09.11.2023 | 14:44