El Vallès Oriental registra una tendència al descens de matriculacions d’alumnes en infantil i primària

Dimecres, 16 de març de 2022 a les 12:00
  • Nota informativa sobre “Estadística d'ensenyament, escolarització i èxit escolar. Curs 2020-2021 i primeres dades del curs actual” de l’Observatori-Centre d’Estudis.

Les dades d'evolució de la xifra d'alumnat del curs 2020-2021 mostren el creixement de l’alumnat a partir de secundària, amb una progressiva pèrdua d’alumnat als cicles inferiors. Aquesta tendència ja s'observava els anys anteriors i es confirma que és un fet que s’aguditzarà els propers cursos. Els canvis en l’estructura demogràfica i la dinàmica migratòria són elements claus per tal d’entendre la dinàmica d'aquesta evolució i la variació en el nombre de matrícules de l’alumnat a la comarca.

Aquesta és una de les dades més significatives de la Nota Informativa sobre “Estadística d'ensenyament, escolarització i èxit escolar. Curs 2020-2021 i primeres dades del curs actual” elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

El curs 2020-2021 el total d’alumnes matriculats als centres educatius del Vallès Oriental va ser de 73.616 alumnes,  57.791 alumnes en centres de titularitat pública i 15.825 en centres privats. Aquesta xifra se situa per sota de la registrada l’any passat, en concret el descens absolut és de  -2.359 matricules menys que el curs anterior, la qual cosa significa un descens relatiu en la xifra d’alumnat a la nostra comarca del -3,1%. Aquesta pèrdua ha afectat sobretot a l’Educació infantil i primària, tant al sector públic com privat.

L’augment en el nombre de matrícules s’ha registrat entre l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau mig. A l’ESO aquest curs és el primer que s’observa una lleugera pèrdua d’alumnat (-168 matrícules) i també, en menor mesura, als cicles formatius de grau superior (-50 matrícules). Concretament, és a l’Educació Infantil de primer cicle on es concentra un descens major, del -24%. A Educació primària el descens supera el 3% i a educació infantil de segon cicle el percentatge de descens tot just supera el 2%. Aquests tres nivells serien els més afectats per la pèrdua de matrícules derivats bàsicament dels canvis en l’estructura demogràfica i el menor pes de les generacions més joves dins el conjunt de la societat.

Les dades d’escolarització i èxit escolar indiquen que la mitjana d‘èxit a la comarca està per sobre el 90% en la majoria dels cursos, a excepció de la taxa masculina a 3r i 4t d’ESO, i a tots els cursos s’observa unes majors taxes d’èxit escolar més favorables a les noies.

Respecte al territori català, Vallès Oriental registra uns percentatges superiors en tots els cursos, pel que fa l’èxit escolar, i és a 4rt d’ESO on les diferències són majors: al Vallès Oriental la taxa d’èxit se situa en el 91.9% i a Catalunya es troba gairebé 2 punts percentuals per sota, en el 89,2%.

Darrera actualització: 16.03.2022 | 12:59