Nota Informativa: Estadística d'ensenyament, escolarització i èxit escolar. Curs 2020-2021 i primeres dades del curs actual

Dimecres, 16 de març de 2022 a les 08:00

Les dades d'evolució de la xifra d'alumnat del curs 2020-2021 mostren el creixement de l’alumnat a partir de secundària, amb una progressiva  pèrdua d’alumnat als cicles inferiors. Aquesta tendència ja l'observàvem els anys anteriors i veiem que es confirma que és un fet que s’aguditzarà els propers cursos. Els canvis en l’estructura demogràfica i la dinàmica migratòria són elements claus per tal d’entendre la dinàmica d'aquesta evolució i la variació en el nombre de matrícules de l’alumnat a la comarca.

 

 

Durant aquest darrer curs, s'han registrat un total de 73.616 matrícules (per sota de les 75.975 matrícules del curs passat), 57.791 alumnes en centres de titularitat pública i 15.825 en centres privats. Així, el descens relatiu en la xifra d’alumnat a la nostra comarca va ser del -3,1%, -2.359 matricules menys que el curs anterior

Aquesta pèrdua ha afectat sobretot a l’Educació infantil i primari, tant al sector públic com privat. L’augment en el nombre de matrícules es va registrar entre l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau mig. A l’ESO aquest curs és el primer que observem una lleugera pèrdua d’alumnat (-168 matrícules) i també, en menor mesura, als cicles formatius de grau superior (-50 matrícules). Concretament, és a l’Educació Infantil de primer cicle on es concentra un descens major, del -24%. A Educació primària el descens supera el 3% i a educació infantil de segon cicle el percentatge de descens tot just supera el 2%. Aquests tres nivells serien els més afectats per la pèrdua de matrícules

Darrera actualització: 15.03.2022 | 12:32