Es manté el creixement de la població assalariada al Vallès Oriental, mentre el ritme de reducció dels centres de cotització mostra símptomes de frenada

Divendres, 15 de setembre de 2023

Butlletí d’estructura productiva elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal amb dades d’assalariats, autònoms i empreses del Vallès Oriental durant el segon trimestre de 2023, a partir de l'estadística d'afiliacions a la Seguretat Social dels comptes de cotització amb ubicació a Catalunya.

Aquest primer semestre de l'any s'observa, al conjunt català, una  millora en els tres components de l’estructura productiva, amb un augment significatiu de la població assalariada, que registra un increment del 3,3% respecte l‘any passat.

Al Vallès Oriental, la població assalariada se situa en 126.015 persones, un augment de 905 persones (+0,7%) respecte l'any passat.

Pel que fa al nombre d'empreses o centres de cotització, decreix interanualment, com ja es va detectar el trimestre passat, tot i que molt lleugerament, al voltant del -0,3% (-39 empreses). La població que treballa en règim d‘autònoms experimenta un descens del -0,1% (-40 persones).

Respecte al trimestre anterior, es veu l‘evolució positiva, tot i que molt minsa, dels centres de cotització (+0,02%), així com el creixement de la població en règim d‘autònoms (0,14%), però un descens lleuger de la xifra de població assalariada (-0,23%).

Els 155.325 llocs de treball que es registren a la comarca (entesa com la suma de llocs de treball de la població assalariada i autònoma) aquest segon trimestre de 2023, suposen el 6,4% dels llocs de treball totals de la Regió Metropolitana, un percentatge que es manté estable respecte l'any anterior.

A nivell municipal, destaca el creixement, en termes de llocs de treball, a municipis de la comarca com Llinars del Vallès o Vilalba Sasserra. En general, es registra un relatiu bon comportament de les xifres a la majoria de municipis de la comarca, amb descensos poc significatius.

 

Darrera actualització: 15.09.2023 | 12:06