La taxa d’activitat i ocupació de la població amb discapacitat, tot just se situa a la meitat de la taxa de la població sense discapacitat reconeguda

Dimarts, 11 de juliol de 2023

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat un Informe sobre la població amb discapacitat (reconeguda) al Vallès Oriental, per tal d’aprofundir en el coneixement dels diferents col·lectius que formen part de la població de la comarca. S’estima que el 2022 a la comarca hi ha 29.731 persones amb reconeixement legal de discapacitat.

La Nota elaborada es basa en l’explotació de les dades estadístiques existents i d’altres documents d'interès. Bona part de les dades recollides en l’Informe formen part de l’”Estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya”, base de dades del Departament de Drets Socials. També es recullen dades relatives a l’”Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat” que té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball.

L’any 2022 s’estima que a la comarca hi ha 29.731 persones amb reconeixement legal de discapacitat,  14.583 homes  i 14.878 dones, una distribució pràcticament idèntica (del 50% per sexes).

Respecte al conjunt total de la població vallesana, les dades indiquen que la població amb discapacitat reconeguda suposa el 7% del total de població, una proporció lleugerament per sota del que suposa el total de població amb discapacitat reconeguda a Catalunya, que se situa en el 8,5%.

Pel que fa a la participació en el mercat laboral, la població amb discapacitat registra taxes d’activitat i ocupació que se situen clarament per sota de les taxes de la població sense discapacitat: la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat de 16 a 64 anys se situava en el 36,50% l’any 2021, mentre que en el col·lectiu sense discapacitat es va situar al 79,7%.

Relacionant la taxa d’ocupació amb el grau de discapacitat, entre les persones que tenen un grau reconegut d’entre el 33% i el 44% la taxa d’ocupació se situa en el 42,2%, força per sobre del grup amb un grau igual o superior al 45%, on la taxa d’ocupació és nomes del 18,1%. Per tipus de discapacitat, la taxa d’ocupació és més alta en les persones amb una discapacitat física (del 32,5%) i se situa en el 27,5% en les que en pateixen altres tipus. Per tant, les diferències són notables no només en funció de si és té o no una discapacitat reconeguda sinó també quin tipus de discapacitat es té, amb majors dificultats per col·lectius concrets.

Per edat, 7 de cada 10 persones amb discapacitat són persones majors de 45 anys (73%), mentre que en la població sense discapacitat la xifra és força inferior, quatre de cada deu (47%). És a dir, les persones amb discapacitat són més grans, en mitjana, fet totalment coherent atès que algunes discapacitats són més prevalents amb l’edat.

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png   

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 " Treball decent i creixement econòmic" i 10 “Reducció de desigualtats”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 11.07.2023 | 11:46