Les xifres d’ocupació milloren l’any 2021, i es recupera bona part de l’activitat econòmica que l’any anterior es va perdre

Dimarts, 24 de maig de 2022 a les 11:00
  • Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental any 2021 i primers mesos del 2022 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat un nou Informe de Cojuntura corresponent a l’any 2021 i els primers mesos del 2022.

En termes globals, i com a principals dades de la conjuntura econòmica del 2021, cal destacar que l’impacte i expansió del coronavirus ha suposat el xoc econòmic més gran viscut els darrers 50 anys en l’economia mundial, un impacte profund amb una gran dimensió social, econòmica i sanitària. Totes les economies, des de l’àmbit més local, s’han vist afectades i sacsejades pel seu impacte.

Al Vallès Oriental, passat els mesos de major impacte, va iniciar l’any 2021 mostrant símptomes importants de recuperació econòmica en termes de mercat de treball i reactivació. De fet, bona part de la recuperació postcovid té molt a veure amb la generalització de la vacunació i  la recuperació del consum intern per part de la ciutadania, tot i que els darrers mesos del 2021 es van veure afectats per la nova variant òmicron, que fa alentir i refredar les expectatives de recuperació a tots els nivells.

Al Vallès Oriental l’any  2021 ha estat un any de creixement en termes d’ocupació respecte el 2020, per la millora del sector industrial i el sector serveis. El sector de la construcció també ha registrat un increment notable en termes d’ocupació (de fet, al llarg del 2020 no havia registrat un descens tant notable com els altres dos sectors) i fins i tot en termes d’ocupació, el sector primari registra un augment significatiu tenint en compte el seu pes reduït en el conjunt del mercat de treball de la comarca (de fet, la pandèmia també ha comportat una major valorització del la producció ecològica i de proximitat, la qual cosa ha servit per, en part, mantenir i fer créixer el sector).

El Vallès Oriental conserva la 7ena posició en el rànquing comarcal de comarques més competitives i, alhora, es veu com, a nivell d’índex, ha registrat un augment del 0,8%, el segon més elevat (després del Garraf), dins del conjunt de comarques més competitives de l’àmbit metropolità. Aquest bon resultat s’ha donat gràcies a un comportament més positiu dels indicadors relacionats amb el mercat de treball, un major ritme de creixement demogràfic i un dinamisme en el mercat immobiliari que també han esperonat el creixement del volum del mercat intern. Malgrat alguns retrocessos, els pilars de la competitivitat comarcal continuen sent l’elevat nivell d’innovació del teixit productiu i una gran oferta de sòl i espai per desenvolupar noves activitats econòmiques, sumades a unes connexions òptimes i un mercat intern de dimensions considerables.

Pel que fa a l’atur l’any 2021, ja es va començar a registrar des de bon inici una tendència al descens i al retorn a valors prepandèmics. Pel que fa al tipus d’ocupacions,  la gran majoria de les persones aturades registrades estaven ocupades en ocupacions elementals (37,07%), seguides pels treballadors/es de restauració, personals i venedors/es (18,50%). També destaquen les persones aturades que estaven ocupades com empleats/des d’oficina, comptables i administratius/ves (11,91%) i els artesans/es, treballadors/es d’indústries i de la construcció (9,28%).  

El  gruix de l’atur per activitats econòmiques s’ha mantingut similar a l’any passat, on les activitats administratives van passar a ser l’activitat amb més volum de persones aturades. Durant aquest any, aquesta activitat representava el 22,55% del total dels aturats de la comarca, és a dir, 2 de cada 10 aturats provenien d’activitats administratives i serveis auxiliars. En segon lloc se situa el comerç a l’engròs i al detall amb gairebé el 15% del total dels aturats. A continuació es troben les indústries manufactureres (14,06%), l’hostaleria (7,54%) i la construcció (6,62%). En valors absoluts, destaquen les reduccions al sector de les activitats administratives i serveis auxiliars (-998), en el comerç a l’engròs i al detall (-822) i en les industries manufactureres (-484), clarament els sectors més afectats per l’impacte de la Covid19 i les mesures que s’han anat aplicant per mirar de reduir l’avanç de la pandèmia.

Pel que fa a la contractació, l’any 2021 s’ha recuperat 1 de cada 4 contractes que s’havien perdut durant l’any 2020. Així el total de contractes registrats al llarg del 2021 ha estat de 147.121, molt per damunt dels 118.654 formalitzats al llarg del 2020 (+24%).  La xifra total de contractes encara és lleugerament menor a la que es va registrar l’any 2019 (159.725), però tot i així es percep la recuperació.

Per sexe, el creixement de la contractació femenina ha estat un xic superior (+27,4% enfront del +21,33% registrat pels homes), gràcies a una millor evolució en la contractació de tipus temporal (entre les dones l’increment respecte al 2020 ha estat del 26,28% i entre els homes s’ha situat en el 19,30%).

En termes d’afiliació a la Seguretat social, destaca el creixement de l’afiliació i de la població ocupada, amb una recuperació dels valors previs a l’inici de la crisi. Es constata, però, que la recuperació en termes de teixit empresarial (o centres de cotització) no és tan evident i no s’arriba a recuperar xifres de l’any 2019.

De cara al 2022, els escenaris macroeconòmics dibuixen la incertesa dels creixents riscos geopolítics, agreujats per la guerra a Ucraïna, amb un impacte directe en l’economia local i comarcal. L’evolució dels preus i disponibilitat de determinats productes i l’evolució de moltes de les inversions vinculades als Next Generation són elements que han de definir l’evolució de les principals magnituds econòmiques, el consum de les famílies i el mercat de treball.  El segon trimestre s'espera una afectació negativa de l'activitat econòmica, que recolliria l’impacte de l’esmentada incertesa sobre les decisions de les llars i empreses i el ritme d'expansió més baix dels mercats mundials. A tot això, cal afegir també les dificultats a nivell de subministraments. Per tant, les previsions de futur estan molt vinculades a l’evolució de la situació geopolítica.

L’Observatori-Centre d’Estudis, com a element bàsic per poder monitoritzar les dades i analitzar la situació socioeconòmica de la comarca, du a terme informes, anàlisis i estudis amb l’objectiu d’aportar coneixement per redefinir línies estratègiques i accions vinculades als diversos plans de treball i propostes d’actuació que són d’interès a nivell comarcal.

L’Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental és una publicació anual que vol aportar el màxim de coneixement de la realitat comarcal i el seu entorn, per ajudar a prendre decisions més acurades i actuar amb més coneixement. Disposar d’anàlisis d’aquest tipus serveix per planificar millor i ha d’ajudar a dur a terme polítiques públiques més ajustades al context comarcal.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 12:38