Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental. Indicadors de l’any 2021 i perspectives pel 2022

Dilluns, 23 de maig de 2022 a les 09:00

L’Informe de conjuntura és una publicació periòdica que té com a objectiu millorar el coneixement sobre l’evolució de l’economia de la comarca i ajudar els diferents agents econòmics en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, l’Informe analitza i interpreta els principals indicadors socioeconòmics de la comarca i apunta unes primeres previsions sobre la seva possible evolució, també relacionant-los amb l’entorn metropolità i el context tant de país com europeu que envolta la nostra comarca.

L’estructura productiva del Vallès Oriental presenta un pes important del sector Serveis: (56,30%), per sota però del que aquest sector representa en el PIB català (74,40%). El fort pes i presència del sector industrial a la comarca (36,20%), és el que explica que a l’estructura productiva comarcal el pes del sector serveis sigui inferior (al conjunt català la indústria tot just arriba a representar el 19,30%). Aquest fet només es viu a les comarques metropolitanes del Vallès Oriental i a l’Alt Penedès, ja que a la majoria de comarques el sector serveis és el que més rellevància té en el PIB, seguit de la indústria i la construcció, mentre que l’agricultura manté un paper marginal. L’evolució de l’ocupació  per grans sectors ens serveix per veure la situació del teixit productiu de la comarca i el seu entorn. Les dades d’ocupació de l’any 2021 mostren la generalitzada recuperació de l’activitat. 

L’any  2021 ha estat un any de creixement en termes d’ocupació respecte el 2020, per la millora del sector industrial i el sector serveis. El sector de la construcció també ha registrat un increment notable en termes d’ocupació (de fet, al llarg del 2020 no havia registrat un descens tant notable com els altres dos sectors) i fins i tot en termes d’ocupació, el sector primari registra un augment significatiu tenint en compte el seu pes reduït en el conjunt del mercat de treball de la comarca. De fet el gràfic d’evolució presenta un perfil totalment invers al que es reflectia l’any anterior: la pandèmia també ha comportat una major valorització del la producció ecològica i de proximitat, el que ha servit per, en part, mantenir i fer créixer el sector.

 

 

 

Darrera actualització: 23.05.2022 | 09:37