Presentada la diagnosi estratègica del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental

Dimecres, 11 de juliol de 2018 a les 13:00

El passat 4 de juliol una quarantena de persones van assistir a la presentació de la diagnosi territorial de la comarca a la seu de l’empresa InKemia IUCT Group a Mollet del Vallès. La finalitat de l’acte era explicar com s’ha desenvolupat el procés de diagnosi i donar a conèixer els principals resultats amb la presentació dels reptes i oportunitats del territori en desenvolupament econòmic local i l’ocupació detectats.

La presentació va comptar amb els parlaments del senyor Josep Castells, President d’Inkemia IUCT Group (organització participant en diferents fases del procés d’elaboració de la diagnosi), i dels representants de la Taula Vallès Oriental Avança amb el senyor Jordi Xena, Vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Emília Macias, CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona, el senyor Joan Carles Basi, delegat de PIMEC Vallès Oriental i del senyor Raul Broto, Regidor d’Educació, Ocupació, Joventut, TIC i Projectes Europeus de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. La presentació dels resultats va ser realitzada pel consultor Arnau Comas de l'empresa Actíva Prospect.

La diagnosi estratègica és una radiografia de la situació actual d’un territori. En aquest cas, un diagnòstic per descriure i conèixer les dinàmiques que es donen al Vallès Oriental en matèria d’ocupació i desenvolupament econòmic local. Aquest és el document d’on cal partir per poder realitzar, amb totes les garanties, les fases següents del Pla Estratègic comarcal (fase de prospectiva, definició de línies estratègiques i Pla d’acció). 

El procés de redacció de la diagnosi s’ha realitzat de manera compartida, obrint diversos espais de participació on els agents públics i privats relacionats amb el desenvolupament socioeconòmic i amb les polítiques d’ocupació han aportat la seva visió, els seus coneixements i les seves experiències.

Aquesta és una feina que va iniciar-se a finals de 2017 i que ha aconseguit mobilitzar a més de 150 persones en els diferents espais de participació oberts (comissions sectorials, grup de discussió i jornada de validació). En total, gairebé 100 organitzacions i institucions, tant de caràcter públic com privat, s’han implicat en la redacció d’aquesta diagnosi, el que demostra la gran importància d’aquest document que aplega diversitat de perspectives sobre els reptes i elements crítics que el Vallès Oriental té en termes de desenvolupament econòmic, social i mediambiental.

Els reptes territorials apareguts es descriuen des de 6 perspectives diferents. Aquests reptes són els que s’hauran de tenir en compte per elaborar els objectius estratègics del Pla.

Continuïtat del procés

La diagnosi és el primer pas per poder elaborar el Pla Estratègic de Desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la comarca. Ens ha permès conèixer quines dinàmiques econòmiques, socials i ambientals s’estan donant al nostre territori, identificar els agents amb capacitat d’incidència en les polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament econòmic i definir els reptes que tenim com a comarca.

Tot aquest procés serveix de base de coneixement per poder abordar el gran repte que tenim com a comarca: definir els objectius estratègics que volem aconseguir i establir els projectes i les accions concretes per assolir-los.

La importància d’aquesta fase que s’endegarà a partir de setembre és en la definició del pla d’acció. La finalitat no és la de llistar projectes i accions, sinó que caldrà de la col·laboració, participació i consens de tots els agents per establir quins actors han de coordinar i executar cada acció, amb quins recursos comptarem i prioritzar per quins projectes/accions començarem.

Tots aquests elements seran determinants per elaborar un bon document estratègic que serveixi als agents socioeconòmics de “Full de Ruta” per coordinar, planificar i avaluar les polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament econòmic local.

Darrera actualització: 30.07.2018 | 11:15