Publicacions

 • Nota Informativa: Estadística Judicial sobre violència masclista. Any 2019 Nota Informativa: Estadística Judicial sobre violència masclista. Any 2019 23 de novembre de 2020

  Nota Informativa on es recullen les dades relatives a l'estadística judicial de violència masclista recollides a través del Consejo Superior del Poder Jucial, per a l'any 2019

   

   

 • La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen. Anàlisi dels resultats pel període 2016-2018-Diputació de Barcelona Nota de conjuntura econòmica: La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen. Anàlisi dels resultats pel període 2016-2018-Diputació de Barcelona 19 de novembre de 2020

  Tercera edició de l'informe que analitza l’evolució dels sistemes de competitivitat comarcals a la província pel període 2016-2018. 

   

 • Butlletí d'atur. Octubre 2020 Butlletí d'atur. Octubre 2020 25 de setembre de 2020

  Dades d'atur registrat del mes d'octubre de 2020

 • Dades d'EROs: expedients acumulats gener a setembre 2020 Dades d'EROs: expedients acumulats gener a setembre 2020 5 de novembre de 2020

  Nota d’activitat econòmica: Regulació d’Ocupació al Vallès Oriental

 • Butlletí d'Estructura Productiva. 3r trimeste Butlletí d'Estructura Productiva. 3r Trimestre 2020 28 d'octubre de 2020
 • Bulletí de contractació. 3T de 2020 Bulletí de contractació. 3T de 2020 13 d'octubre de 2020

  Butlletí de contractació del 3r trimestre de 2020

 • Butlletí d'atur. Setembre 2020 Butlletí d'atur. Setembre 2020 25 de setembre de 2020

  Dades d'atur registrat del mes de setembre de 2020

 • Avanç dades contractació. Setembre 2020 Avanç contractació. Setembre 2020 5 d'agost de 2020

  La contractació formalitzada durant el mes de setembre augmenta en 3.725 contractes més que l’agost passat, tot i que manté la tendència a la baixa respecte al mateix mes de l’any  2019

   

   

 • Estudi Impacte de la Covid 19 ESTUDI: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona 2 d'octubre de 2020

  informe Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona  complementa l'informe anterior i presenta l'estimació de l'impacte de la COVID-19 sobre la facturació de l'any 2020 de les societats mercantils amb seu social a la demarcació, tant sectorialment (38 sectors) com comarcal.

 • Butlletí d'atur. Agost 2020 Butlletí d'atur. Agost 2020 25 de setembre de 2020

  Dades d'atur regsitrat del mes del mes d'agots de 2020

 • Nota Informativa: Prestacions per desocupació al Vallès Oriental. Juny 2020 Prestacions per desocupació al Vallès Oriental. Juny 2020 21 de setembre de 2020

  Els ERTO fan créixer amb força les prestacions d’atur entre abril i juny de 2020

  El primer semestre de 2020 l’impacte de la COVID -19 es veu, d’una manera molt clara en l’evolució del nombre de prestacions a les que s’acullen les persones a l’atur o en situació de desocupació.

  Així, els expedients presentats el segon trimestre de 2020 han provocat  que les prestacions per desocupació es multipliquessin per quatre taxa de cobertura. Així, si la variació d’atur del juny 2020 ha estat d’un 30% més respecte l’any passat, en el cas de les prestacions l’increment ha estat del 136,20%

 • Butlletí d'atur. Juliol 2020 Butlletí d'atur. Juliol 2020 8 de juliol de 2020

  Dades d'atur regsitrat del mes de juliol de 2020

 • Destacats contractació Juliol 2020 Avanç contractació. Juliol 2020 5 d'agost de 2020

  La contractació formalitzada durant el mes de de juliol manté una tendència ascendent respecte mesos anteriors.

  La  pandèmia de la covid està suposant uns decreixements importants en les principals variables econòmiques. Ara bé, com ja veiem en el cas de l’atur, la contractació d’aquest mes de juliol també ha dibuixat una tendència ascendent respecte als mesos anteriors. Així, al mes de juliol s’han registrat 11.523 contractes al Vallès Oriental, una xifra superior (+3.035) al total de contractes del mes passat (8.488).  Són força els municipis de la comarca on la contractació ha augmentat molt lleugerament respecte al mes anterior. Ara bé, la variació interanual segueix sent negativa, ja que respecte el mes de juliol de l’any passat, el descens de les dades a estat pràcticament el 30% fel total de contractes, una variació alta tot i que per sota de la que es registrava en mesos anteriors.

  Seguint en l’anàlisi interanual, tots els municipis de la comarca registren una caiguda important de la contractació respecte l’any passat. Cal destacar però l’excepció del municipi de Martorelles, l’únic de la comarca on la contractació continua creixent amb força (aproximadament un 129%, 472 contractes més) durant aquest mes, de fet en l’àmbit del transport i emmagatzematge ha sigut l’àmbit que ha concentrat pràcticament tot aquest increment. Altres municipis petits, com Fogars de Montclús, Montseny o Campins registren lleugers increments de la contractació, bàsicament vinculada al sector serveis i de restauració.

  A Catalunya, la caiguda de la contractació aquest mes de juliol també es modera. Així,  en comparació amb el juny, s’ha produït un augment en la xifra de contractes del 45,4% (74.606 més) i respecte al juliol de 2019 la contractació s’ha reduït un 32,3% globalment (114.082 contractes menys), percentatge força similar al registrat al conjunt de la nostra comarca.

 • Butlletí d'Estructura Productiva. 2n Trimestre 2020 Butlletí d'Estructura Productiva. 2n Trimestre 2020 29 d'abril de 2020
 • Informe territorial de la província de Barcelona 2020 Informe territorial de la província de Barcelona 2020 22 de juliol de 2020

  Informe Territorial de la província de Barcelona 2020, publicació elaborada conjuntament entre l'equip tècnic de l'OTEDE de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i el Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

  La crisi originada a partir del confinament per la Covid-19 ha deixat una petjada sense precedents en l’activitat econòmica de la demarcació. A 30 de juny de 2020 la població ocupada de la província de Barcelona és un -4,4% inferior a un any enrere, els llocs de treball un -4,8%, i els aturats registrats augmenten un 33,8%. Els joves són els mes afectats tant en la caiguda de l’ocupació (-13,8%) com en l’augment de l’atur (+61,5%). La província de Barcelona, amb un descens del 10% se situa com la setena província on més disminueix el teixit empresarial, 1,4 p.p. que la mitjana espanyola. El nombre d’empreses s’ha reduït també en un 8,8% respecte el 29 de febrer d’enguany i se situen en 170.825

  L’aparició del COVID-19 a finals del 2019 i la seva prolongació la primavera el 2020 ha suposat la pràctica paralització del comerç mundial i de l’activitat econòmica a les principals zones geogràfiques (Europa) i països del món (la Xina o Estats Units). Els efectes sobre les empreses exportadores de la província han estat severs i, més enllà dels efectes a curt termini, es planteja la incògnita de cap a on anirà la globalització i quins seran els  ous reptes de futur desprès de la pandèmia (sobretot en un context previ de guerra comercial entre els actors fonamentals de les cadenes de valor global). Sota aquest marc, a banda de la reactivació i el retorn als fluxos previs a la pandèmia a curt termini, cal enfocar aquesta nova etapa prioritzant la consolidació de les noves empreses exportadores i millorant la seva taxa de supervivència; augmentant la diversificació per països aprofitant la proximitat geogràfica en el cas del Nord d’Àfrica i d’Europa, els lligams culturals en el cas d’Amèrica Llatina o la dimensió del mercat en el cas d’Àsia; i orientant la producció cap a béns industrials de major valor afegit amb més inversions en R+D per tal d’evitar competir via costos relatius. Tot això dotarà d’estabilitat al comerç amb l’exterior, ajudarà a mantenir la quota exportadora de la província i Catalunya a nivell mundial i contribuirà al creixement econòmic a llarg termini. No s’ha d’oblidar que el mercat internacional ja representa dues terceres parts de les vendes que les empreses industrials catalanes realitzen fora de Catalunya, i el seu potencial és més gran que el mercat domèstic. Cal, doncs, continuar potenciant la internacionalització. 

 • Observatori de Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental Publicacions de l'Observatori de Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental 29 de juliol de 2020

  L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental (OPAE) és fruit del treball conjunt entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA) .

  Aquest Observatori ha de permetre disposar d’una fotografia exhaustiva i actualitzada del sector industrial de la comarca. Els seus objectius són recopilar, organitzar, generar i difondre informació i anàlisi d’interès sobre el sector industrial del Vallès Oriental. Els productes que ofereix són: flaixos amb informes trimestrals sobre activitat econòmica, mercat laboral, grau d’ocupació i oferta immobiliària, informes monogràfics semestrals a fonsi informes municipals a petició dels ajuntaments.

  El Vallès Oriental és un dels territoris amb major oferta de sòl industrial del país (34 dels 39 municipis de la comarca disposen de PAE), un centenar de PAE que representen més de 3.000 hectàrees de sòl. 

 • Butlletí de contractació. 2n Trimestre 2020 Butlletí de contractació. 2n Trimestre 2020 17 de juliol de 2020

  Dades de contractació del primer trimestre de 2020

 • Memòria Econòmica de Catalunya. Any 2019 Memòria Econòmica de Catalunya. Juliol 2020. Cambra de Comerç de Barcelona 14 de juliol de 2020

  La Cambra de  Comerç de Barcelona ha presentat la  55 edició de la Memòria econòmica de Catalunya, elaborada pel  del Consell de Cambres de Catalunya.

  La publicació fa un balanç econòmic de 2019, avança les perspectives 2020-2021 i inclou el monogràfic El futur de les infraestructures a Catalunya. Una visió postCovid-19, amb set articles d'experts.

 • Activitat econòmica: total d'ERTOS pel COVID-19. Municipis del Vallès Oriental Activitat econòmica: total d'ERTOS pel COVID-19. Municipis del Vallès Oriental 8 de juliol de 2020

  Podeu consultar en aquest apartat les dades d'ERTOs a nivell municipal en format excel, per tal de facilitar-ne la seva consulta i ús.

  Les dades estan actualitzades a 1 de juliol de 2020

 • Butlletí d'atur. Juny 2020 Butlletí d'atur. Juny 2020 8 de juliol de 2020

  Dades d'atur regsitrat del mes de juny de 2020

 • Les activitats econòmiques dels sistemes territorials de la província de Barcelona: evolució i impacte de la crisi de la Covid-19 Estudi d'Informació Socioeconòmica-Diputació de Barcelona 22 de juny de 2020

  L'Observatori del Desenvolupament Econòmic (ODE) de la Diputació de Barcelona recopila, organitza, genera i difon informació territorial d'interès per a la presa de decisions.

 • Total d'ERTOs per la COVID-19 Activitat econòmica. Total d'ERTOS pel COVID-19 29 de juny de 2020

  Informació sobre regulació d'ocupació actualitzada per l''Observatori de Treball i Model Productiu (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

   

 • Butlletí d'atur. Maig 2020 Butlletí d'atur. Maig 2020 11 de juny de 2020

  Dades d'atur regsitrat del mes de maig de 2020

 • La Renda Bàsica...Universal La Renda Bàsica...Universal 28 d'abril de 2020
 • Informe comptes de cotització. Vallès Oriental. I trimestre 2020 5 de juny de 2020

  Informe de dades de conjuntura econòmica del Vallès Oriental. 1T 2020

  Informe elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona-Delegació del Vallès Oriental

   

Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23