L’Oficina Comarcal de l’Habitatge comença a gestionar els ajuts al pagament de lloguer

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 12:00
  • El termini per presentar les sol·licituds de la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya comença avui i acaba el 4 de juny.

L’Oficina Comarcal de l’Habitatge del Consell Comarcal ja ha posat en marxa tota la maquinària per gestionar les sol·licituds als ajuts al pagament del lloguer (MITMA) que es tramitin a través de l’Oficina. Avui ha començat el termini per accedir als ajuts, d’acord amb la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en règim de concurrència pública competitiva. Informació.

Aquestes subvencions es destinen a persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya i que, en el cas de la demarcació de Barcelona, no superi un lloguer mensual de 800 €.

L’import de la subvenció serà:

  • 20 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
  • 30% per cent de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
  • 40 % de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.
  • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2021 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2021, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.

Les sol·licituds es poden presentar a:

 

Servei d’assessorament telemàtic

 El Consell Comarcal ofereix un servei específic d’assessorament presencial i telefònic per ajudar a fer tràmits telemàtics.

 Es recorda la necessitat de demanar cita prèvia per a consultes presencials.

Els canals a disposició per tràmits, petició assessorament telemàtic i cita prèvia presencial:

 habitatge@vallesoriental.cat

 93 860 07 00 i 938600708.

L’any passat, l’Oficina Comarcal d’habitatge va tramitar 2.028 expedients de les diferents convocatòries d’ajuts al lloguer, la qual cosa va representar un increment del 9% respecte l’any anterior.

Al 2020 també es va experimentar un important augment de les consultes ateses a l’Oficina Comarcal d’Habitatge: 10.102 consultes, en tasques d’assessorament i d’informació -un augment de 1.326 consultes respecte l’any 2019, un 15,11 % més-.  Del total de consultes, 6.856 van ser telefòniques i telemàtiques i 3.246 presencials.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 09:38