II Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 "Igualtat de gènere", 10 "Reducció de les desigualtats" i 17 "Aliança pels objectius". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Mònica Utrilla Montserrat

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Lourdes Barnils i Martí

Pla comarcal de Polítiques de Dones

Treballem per avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre les persones. Per això donem suport a aquelles accions que aposten per un model de ciutadania que garanteixi el reconeixement, l’apoderament i participació activa de les dones, un repte que s’ha d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les administracions, les institucions, els agents socials i les persones del territori.

El nostre interès i compromís per la igualtat entre les persones s’inicia ja als anys 90, amb la intervenció en els temes relacionats amb la violència de gènere en el marc de la coordinació dels serveis bàsics d’atenció social dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

En data 21 de gener de 2011, el president del Consell Comarcal va dictar el Decret núm. 7/2011, pel qual s’aprovava el primer Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Vallès Oriental. Aquest Pla va tenir vigència del 2010 al 2014.   

II PLA COMARCAL d’IGUALTAT DE GÈNERE (2015-2018). Vigent actualment

En data 23 de setembre de 2015 el Ple aprova el II Pla  Comarcal de Polítiques de Dones, elaborat sota la premissa de ser un pla realista-possibilista, partint de la realitat actual del Consell Comarcal i dels municipis. El Ple de 21 de novembre de 2018 va aprovar la pròrroga del II Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere del Vallès Oriental, fins l'aprovació i entrada en vigor del proper Pla Comarcal d'Igualtat del Vallès Oriental.

S’articula al voltant de  les línies estratègiques següents:

 • Compromís amb la igualtat i transversalitat
 • L’abordatge i l’acció contra la violència masclista
 • Drets i qualitat de vida
 • Reformulació dels treballs i dels temps
 • Participació, apoderament i visualització de les dones en tots els àmbits

Cada línia estratègica anomena i descriu les accions, el calendari, els indicadors d’avaluació i l’àrea o àrees responsables.

El Pla d’Igualtat és una eina de treball transversal, que incorpora totes o diverses àrees del Consell per tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions.

Requereix de l’adquisició de compromisos polítics i també de la sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal.

Pel que fa a les adhesions, hi ha diversos municipis adherits: la Roca del Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vilanova del Vallès, Cànoves i Samalús, Vilalba de Sasserra, Campins i Montornès del Vallès.

Objecte:

Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en les accions que es duen a terme des dels diferents serveis i àrees de l’administració pública local i comarcal:

 • Situar la igualtat efectiva entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i comarcal i de totes les polítiques locals i comarcals.
 • Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
 • Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals i comarcals, promovent les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
 • Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
 • Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

Funcions:

 • Informar i fer difusió del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere als municipis, tot promovent l’adhesió i el compromís dels ajuntaments de la comarca que no disposen de pla municipal d’igualtat de gènere.
 • Vetllar pel compliment dels objectius i accions descrites en el Pla d’Acció
 • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible_Agenda 2030 en la implementació de les polítiques socials i d’igualtat

Persones usuàries:

 • Ajuntaments de la comarca que volen incorporar un principi d’igualtat de tracte i no discriminació en les seves polítiques i projectes.

 

Quin cost té:

Gratuït

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carrer Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938600700
Fax: 93 879 04 44
Adreça electrònica: ccvo@vallesoriental.cat
Lloc web: www.vallesoriental.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, 8:30-14.00 h i dimecres 16:00-18:00 h, tret període de jornada intensiva (entre primer dilluns de juny i segon divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre a segon dilluns de gener i vacances escolars de setmana santa)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.03.2024 | 09:57