Foment de l’ocupació

Objecte: 

  • Dur a terme accions que tenen per objecte desenvolupar polítiques actives d’ocupació destinades a reduir la taxa d’atur a la comarca, mitjançant programes específics que inclouen la formació de qualitat de les persones aturades, l’orientació, la prospecció empresarial i la inserció laboral.

Funcions:

  • Programa Connecta Jove (impulsat pel SOC): adreçat a joves en situació d’atur de 18 a 29 anys. Combina formació professionalitzadora, orientació i seguiment individualitzat, prospecció empresarial i inserció laboral. Ofereix subvencions a la contractació a l’empresa. Aquest programa s’executa conjuntament amb l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i PIMEC.

    Programa Treball i Formació (impulsat pel SOC): Adreçat a persones en situació d’atur que combina formació preferiblement amb Certificat de Professionalitat i contracte de treball de 6 o 12 mesos per dur a terme treballs de caràcter públic i interès social.

  • Per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment majors de 45.

Programa per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (impulsat pel SOC): Adreçat a joves en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el Registre de Garantia Juvenil. S’ofereix un contracte en pràctiques durant 6 mesos.

Ocupació i empresa: a través dels diversos programes existents, l’empresa podrà gaudir dels següents recursos:

Possibilitat de contractar treballadors de forma subvencionada i/o amb bonificació a la Seguretat Social. Possibilitat d’acollir persones en pràctiques. Accés a la borsa de treball específica de l’OIL, configurada per persones amb formació i/o experiència en els sectors del metall, l’automoció i la logística. Informació genèrica sobre els recursos del territori per poder cobrir les necessitats de personal i ajuts a la contractació.

Programa Ocupació a la Indústria Local (OIL). “Vallès Oriental 4.0”: Impulsat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, ajuntaments i agents econòmics i socials, destinat a potenciar el sector industrial dels sectors del metall, l’automoció i la logística. Els principals eixos de treball, mitjançant la col·laboració públicoprivada, són la millora de la competitivitat de l’empresa, l’aproximació a la Indústria 4.0, i la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones en recerca de feina o bé en situació de precarietat laboral. Combina la formació especialitzada i la tutorització individual amb l’objectiu d’assolir la inserció laboral de qualitat, així com l’assessorament a l’empresa per a la millora de la competitivitat.

Talents en Potència (impulsat pel Departament de Treball): programa dirigit a persones perceptores de la Renda Garantida Ciutadana i a persones amb certificat de discapacitat i/o trastorn mental; consisteix en realitzar itineraris personals d’inserció i s’ofereix orientació, formació i pràctiques a empreses, amb l’objectiu d’incorporar-se al mercat laboral. Permet a l’empresa la possibilitat de conèixer candidats en pràctiques i valorar-ne la contractació.

ALTRES PROGRAMES PENDENTS DE RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT O QUE PREVEIEM SOL·LICITAR:

Programa Treball i Formació Joves (impulsat pel SOC): Adreçat a joves entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelat o ex-tutelats per l'administració de la Generalitat de Catalunya i inscrits com a demandants d’ocupació, que combina formació de Certificat de Professionalitat o transversal, i contracte de treball de 12 mesos per dur a terme treballs de caràcter públic i interès social.

Programa Treball i Formació Convocatòria extraordinària COVID-19 (impulsat pel SOC): Adreçat a persones en situació d’atur que combina formació transversal i contracte de treball de 9 mesos per dur a terme treballs de caràcter públic i interès social.

Per a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs. Per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

Per a dones víctimes de violència de gènere i/o en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys.

Per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

Usuaris:

  • Persones destinatàries dels programes.
  • Empreses
  • Ajuntaments del Vallès Oriental

 

CONTACTE:

Serveis a les persones

93 860 07 02

dl@vallesoriental.cat

ocupacio@vallesoriental.cat

oil@vallesoriental.cat

talentspotencia@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Jordi Manils i Tavío

 

Persona de contacte Ocupació:

Gema Sagarribay Yarza

 

Persona de contacte Empresa:

Laura Moral Jurado

 

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 12:54