Igualtat gènere

Treballem per incloure la igualtat de gènere en tots els àmbits i accions que fem des de la pròpia institució i a tota l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental (tots els municipis excepte Granollers, Mollet del Vallès i les Franqueses del Vallès) a través de la planificació i implementació d’activitats i serveis de sensibilització, formació i atenció vinculades a lluitar contra les desigualtats, discriminacions i violències patriarcals que pateixen les dones.

Oferim assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, i especialment aquelles dones que pateixen violències masclistes, sent aquesta la màxima manifestació de la discriminació i la situació de desigualtat en un sistema de relacions del sistema patriarcal.  

    

Actuacions davant violències masclistes:

  

Marc legislatiu:

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,  de mesures de protecció integral contra la violència de gènere;

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes;

Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’estatut d’autonomia

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del drets de les dones a eradicar la violència masclista.

Darrera actualització: 13.06.2023 | 11:30