18 de desembre, Dia Mundial de les Persones Migrades

Divendres, 16 de desembre de 2022
  • Glossari sobre conceptes relacionats amb la migració.

El 18 de desembre es commemora el Dia Mundial de les Persones Migrades, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, motivat pel gran creixement del flux migratori des de l'any 2000.


Segons l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), les persones migrades són aquelles persones que es traslladen fora del seu lloc de residència habitual, sigui dins d'un país o a través de la frontera internacional, de forma temporal o permanent, i per diverses raons. Segons els estudis realitzats per aquesta mateixa organització, el nombre total de persones migrades internacionals l'any 2020 era de 281 milions en tot el món, la qual cosa representa el 3,6% de la població mundial.


A Catalunya, en data d'1 de gener del 2021, la població estrangera (persones amb nacionalitat estrangera) representava el 16,1% de la població catalana, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), un percentatge una mica menor que anys anteriors. Al Vallès Oriental, aquesta xifra ha augmentat lleugerament un +0,57% (+223) i actualment la població d'origen estranger a la comarca representa el 9,5% (39.311 persones) del total de la seva població (Nota Informativa: Població d'origen estranger al Vallès Oriental. 2021).


Moltes d'aquestes persones, han sigut persones migrades i han viscut el que implica el mateix procés migratori i d'acollida al nostre país. Aquests processos, la majoria de vegades, no són fàcils i es compliquen pels diferents obstacles que es troben en diferents institucions. Com a societat, podem fer més agradable l'acollida d'aquestes persones i facilitar el camí que han decidit emprendre a la recerca de noves i millors oportunitats.


És per això que des del Consell Comarcal hem creat un glossari sobre conceptes relacionats amb la migració amb l'objectiu de donar a conèixer a la ciutadania aquest fenomen que afecta moltes persones del nostre entorn i poder comprendre millor què implica per a elles.

 

 

Darrera actualització: 19.12.2022 | 08:44