Recursos juridicosocials

PROTOCOLS:

Guia pràctica per a la xarxa SAI LGBTI de Catalunya: gestió de denúncies

Introducció bàsica a la Llei 19/2020 i al servei de denúncies i atenció a les víctimes

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

RECURSOS I SERVEIS:

Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte

Carrer Josep Umbert i Ventura, 124 1a planta (edifici dels jutjats) 08402  Granollers

936.93.47.26

oavdbc.justicia@gencat.cat

Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació

Carrer del Foc, 57 edifici 08038  Barcelona

931.14.77.00

Bústia electrònica

https://igualtat.gencat.cat

El nou Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació és impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes. Serà responsable del desplegament de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació. L’Organisme realitza l’atenció a les víctimes de discriminació, facilitant la recepció, seguiment i gestió de les denúncies administratives per situacions de discriminació reconegudes a l’article 1 de la norma, així com altres funcions recollides a l’article 34 de la llei.

Un Organisme obert a tothom

Accessible a tota la ciutadania per rebre acompanyament davant de situacions de discriminació i poder denunciar administrativament. L’Organisme ofereix atenció per correu electrònic, a l’adreça nodiscriminacio.igualtat@gencat.cat o mitjançant la bústia electrònica del portal GENCAT.

Compta amb un espai d’escolta a la víctima ja actiu, pensat per recollir la seva història i recopilar informació del cas, analitzar conjuntament la informació i aportar propostes i possibles resolucions. Aquestes accions formen part de la primera fase de l’atenció, que seria el període d’informació i d’actuacions prèvies. En aquesta mateixa fase es podria acordar amb les parts una mediació, evitant així arribar a obrir un expedient sancionador i potenciant les mesures reparadores que generen impactes positius tant en la víctima com en la societat.

Per denunciar aquest tipus de discriminacions, per la via administrativa, pots fer-ho:

Presencialment a l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (Carrer Ferran, 32, Barcelona)

Telemàticament mitjançant el següent enllaç

Darrera actualització: 26.07.2023 | 12:06
Darrera actualització: 26.07.2023 | 12:06