Educació

Escolarització

Des del Departament d’Educació s’ha creat un Protocol d’acollida d’alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius:

Aquelles menors que estiguin acollides als municipis que s’hagin d’escolaritzar, ho hauran de fer a través de les OME (Oficina Municipal d’Escolarització) i/o centres educatius.

Gratuïtat de menjador i transport

  • Per accedir a la gratuïtat de menjador: cal fer-ho a través de la sol·licitud d’ajuts de menjador (programa comarcal de gestió dels ajuts de menjador). 
  • Gratuïtat transport escolar : tots els alumnes en escolarització obligatòria que no tinguin oferta educativa allà on resideixen.

S’oferirà servei de suport emocional i altres recursos (EAP, CAD, etc.).