Educació

a. Escolarització

Des del Departament d’Educació s’ha creat un Protocol d’acollida d’alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius:

Aquelles menors que estiguin acollides als municipis que s’hagin d’escolaritzar, ho hauran de fer a través de les OME (Oficina Municipal d’Escolarització) i/o centres educatius.

b. Gratuïtat de menjador i transport

  • Per accedir a la gratuïtat de menjador: cal fer-ho a través de la sol·licitud d’ajuts de menjador (programa comarcal de gestió dels ajuts de menjador). 
  • Gratuïtat transport escolar: tots els alumnes en escolarització obligatòria que no tinguin oferta educativa allà on resideixen.

S’oferirà servei de suport emocional i altres recursos (EAP, CAD, etc.).

c. Servei de cangur. Temps per a cures

Des de la fundació “Fundesplai”  s’ofereix un projecte de cangur socioeducatiu, dinamitzat per monitores de lleure. Aquest servei té una durada de sis mesos (del juny al novembre de 2022). Aquest servei ofereix doncs:

  • Cangur a infants
  • Acompanyament a les persones als serveis municipals.

L’horari està pensat fer de 4 hores de dilluns a divendres. Entre el municipi i el propi servei es poden acordar exactament les hores segons les diferents demandes.

Pàgina per accedir a tota la informació del serveiFundesplai implementarà els serveis de cures per a persones refugiades d’Ucraïna - Fundació Catalana de l'Esplai