Continua baixant l’oferta de naus i solars als polígons i el preu del lloguer torna a repuntar

Dijous, 7 de març de 2024

L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal ha publicat l’Informe corresponent al segon semestre de 2023.

L’Informe analitza la tendència de l’oferta immobiliària de les naus i solars en venda o lloguer del conjunt de l’any 2023 i en particular del darrer semestre.

També recull una anàlisi sobre la tipologia i l’estat de l’enllumenat públic dels PAE i el seu consum energètic.

I es fa un repàs de l’evolució anual de les persones demandants d’ocupació i aturades en el sector i subsectors industrials, així com les noves contractacions.

 

Oferta immobiliària de naus i solars (segon semestre de 2023): descens de l’oferta de en venda i lloguer al final d’any i el preu del lloguer torna a repuntar.

Les dades de naus i solars durant el segon semestre de 2023, disponibles fins al mes de desembre, mostren com continua el descens de l’oferta disponible, especialment durant el darrer mes de l’any.

El nombre d’ofertes en venda és superior al nombre d’ofertes en lloguer. El sostre total ofert en lloguer, però, tot i que cau notòriament a finals d’any, segueix sent superior al de venda i se situa als 1,9 milions de m².

Els preus de venda han continuat força estables i se situen de mitjana als 607€/m² el mes de desembre, lleugerament per sota de la mitjana anual (610€/m²), però superior a la mitjana de l’any 2022. El preu del lloguer repunta des dels mesos d’estiu de 2023, i es col·loca als 4,39€/m² al mes de desembre, en línia amb l’any anterior. Tot i així, els preus de venda i lloguer al Vallès Oriental encara no superen el preu mitjà de la demarcació de Barcelona.

 

El 70% de les lluminàries dels PAE de la comarca tenen un bon nivell d’il·luminació.

Tal i com recullen les dades de l”Estudi i definició de les línies de millora de les condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental”, el 74% de les voreres estan dotades amb algun tipus d’enllumenat; d'aquestes, la seva qualitat d'il·luminació és  òptima o correcta.

En relació a la tipologia de lluminàries, el 63,1% són de vapor de sodi d'alta pressió, fluorescent o de mercuri, tipologies amb un nivell de consum energètic força més elevat que no les LED, que només suposen un 8,4%.

Els municipis amb els PAE amb lluminàries més eficients son els que es troben a la zona del Baix Montseny. Tanmateix, d'ençà del treball de camp de l'estudi, molts municipis ja han aplicat millores d’eficiència energètica a l'enllumenat públic dels PAE.

 

Els demandants d’ocupació al sector industrial augmenta lleugerament fins a les 4.561 persones.

La demanda d’ocupació al sector industrial evoluciona en la mateixa línia que en el conjunt dels sectors i puja un 1,04% interanual, i arriba a les 4.561 persones, 47 més que fa un any. Aquest creixement és inferior al registrat al conjunt de la comarca, on ha augmentat un 1,44%.

Els subsectors amb major nombre de demandants d’ocupació són el del Cautxú i plàstic (570), l’Alimentació (546), els Productes metàl·lics excloent la maquinària (474) i la Indústria química (408).

El descens de l’atur al sector industrial és molt inferior a la resta de sectors, amb només un 0,19% interanual. Des del punt de vista municipal, 17 municipis han vist un augment interanual del nombre d’aturats a la indústria, mentre que disminueix en els 22 restants.

Pel que fa al nombre de contractacions a nivell comarcal, aquestes han caigut un 21,25% al sector industrial, encara que el pes dels nous contractes indefinits s’ha triplicat en dos anys.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png   Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 “Treball decent i creixement econòmic”, 9 “Indústria, innovació i infraestructura” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 7.03.2024 | 10:08