Tramitació de queixes i denúncies


1- Queixes:

• Comunicació a l’empresa de la queixa que formula la persona consumidora per tal que prengui les mesures oportunes per a la millora el seu servei.

2- Denúncies:

• Trasllat al servei d’inspecció de l’Agència Catalana del Consum per tal que, si ho creu adient, realitzi les accions de control de mercat pertinents.

També podeu fer-nos arribar la vostra queixa o denúncia a través del formulari telemàtic de l’Agència Catalana del Consum

Darrera actualització: 12.01.2022 | 16:10
Darrera actualització: 12.01.2022 | 16:10