Què fem

El Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental té la funció principal de donar suport als municipis de la comarca perquè desenvolupin les seves polítiques de joventut.

La seva activitat es basa en el Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental, un document estratègic que recull els principals objectius, programes i projectes dissenyats a partir de les demandes, les necessitats i les prioritats dels municipis de la comarca. El Pla també defineix, coordina i impulsa les polítiques de joventut  dels municipis i proporciona una visió global de la comarca.

Tal i com especifica el Pla Comarcal, els objectius del Servei Comarcal de Joventut són:

  • Facilitar una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant l’estudi de les polítiques de joventut que es desenvolupen al territori.
  • Dur a terme visites al territori per tal de recollir informacions d’interès.
  • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut i als professionals responsables, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió segons demandes i interès; de suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut i oferir formació segons demandes dels professionals de joventut.
  • Crear programes a través del treball per projectes de temàtiques diverses: equipaments i espais juvenils, Plans Locals de Joventut, ocupació i formació i Salut Jove o consolidar els programes i/o Serveis existents (Servei laboral de l’Oficina Jove, per exemple).
  • Comptar amb una estructura organitzativa amb els municipis per tal de fomentar el treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca.
  • Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents d’acord amb els eixos del Pla Nacional de joventut.

 

 

Darrera actualització: 11.02.2022 | 12:33
Darrera actualització: 11.02.2022 | 12:33