El Consell Comarcal demana que el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 tingui en compte els treballs desenvolupats a la comarca

Divendres, 29 de setembre de 2023

El Ple del Consell Comarcal, celebrat aquest dimecres, va ratificar el decret de Presidència amb les al·legacions al projecte de decret del Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, que establirà accions per reduir la contaminació a tot Catalunya. Del 4 de juliol al 16 d’agost es va donar audiència a les institucions interessades per presentar al·legacions.

El Pla de Qualitat de l’Aire, horitzó 2027 del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que es tramita com a decret, estableix 84 mesures i 374 actuacions per millorar la qualitat de l’aire i la salut i  l’hauran d’executar la Generalitat, les administracions locals, els gestors d’infraestructures, les empreses i la ciutadania en general.

A les al·legacions presentades, el Consell Comarcal demana que es tingui en consideració el Pla supramunicipal d’acció per a la millora de qualitat de l’aire al Vallès Oriental així com el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) amb les al·legacions que el Consell Comarcal hi va presentar en el seu moment.

Tenir en consideració el Pla supramunicipal d’acció per a la millora de qualitat de l’aire al Vallès Oriental:

La comarca del Vallès Oriental té vuit municipis declarats com a zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric per la contaminació de partícules en suspensió (Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles).

L’any 2016 es va elaborar el “Pla supramunicipal d’acció per a la millora de qualitat de l’aire al Vallès Oriental”, fruit de la preocupació d’ençà de 2013 per la qualitat de l’aire al Vallès Oriental i amb el convenciment de la necessitat de dur a terme mesures coordinades de millora de la qualitat de l’aire, amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre la salut i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Aquest Pla, promogut pel Consell Comarcal, redactat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i dirigit i finançat per la Diputació de Barcelona, va comptar amb la col·laboració de diversos ajuntaments de la comarca i de la Generalitat de Catalunya, i va ser el primer pla de millora de la qualitat de l’aire d’abast supramunicipal a Catalunya.

El Pla conté un inventari d’emissions i diagnosi detallada i defineix 67 mesures per a la reducció de la contaminació de l’aire pel que fa als principals contaminants, partícules en suspensió i òxids de nitrogen. De les 67 accions del Pla, el 60% estan relacionades amb el trànsit; el 13% de les mesures van destinades al sector indústria, domèstic comercial i altres punts fixes d’emissions; el 7% de les mesures van destinades als serveis municipals; i el 19% restant de les mesures es reparteix en parts iguals entre la comunicació i el seguiment del pla.

Tenir en consideració el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) i les al·legacions presentades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’aprovació d’aquest Pla:

El 12 de febrer de 2021 el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar el Pla específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), un document que recull una setantena d’actuacions per promoure una mobilitat sostenible, eficient i segura, tot apostant pel transport públic i els modes no motoritzats.

Amb l‘aplicació del Pla s’hauria d’incrementar la quota d’ús del transport públic en les relacions internes del Vallès del 13% actual al 21% i del 43% al 50% en les relacions amb Barcelona. El Pla preveu un sistema de governança per fer seguiment del seu compliment i incorporar-hi millores, amb la participació de tots els agents implicats.

Per tant, en l`àmbit del Vallès es considera preceptiu incorporar el Pla específic de Mobilitat del Vallès, així com les al·legacions que el Consell Comarcal hi va presentar, en les quals s’expressava la preocupació per l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire i es demanava major ambició en les propostes de transport públic i la mobilitat no motoritzada.

 

Gráfico, Gráfico de proyección solarDescripción generada automáticamente Un dibujo de una cara felizDescripción generada automáticamente con confianza baja Imagen que contiene TablaDescripción generada automáticamente

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 "Salut i Benestar" i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” . El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 29.09.2023 | 10:21