Servei Comarcal de gestió energètica i d'aigua (GEA)

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 "Aigua neta i sanejament", 7 "Energia neta i assequible" i 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600710

 mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: 

Dídac Santisteban Viaplana

Cap de l’Àrea: 

Jaume Viure i Ribas

Persona de contacte: 

Maria Vizcaino Lopez

Presentació del Servei:

Objecte:

L’assessorament i la cooperació en la comptabilitat energètica dels ajuntaments de la comarca, per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua. Es treballa amb els ajuntaments dia a dia per minimitzar i controlar les seves factures energètiques i d’aigua.

Funcions:

  • Elaborar i mantenir actualitzat l’inventari de contractes de subministrament d’energia elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui.
  • Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb l’objectiu de detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes contractades.
  • Seguir l’execució correcta dels contractes dels serveis de proveïment d’energia i d’aigua dels municipis i revisar la facturació mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i consums i les possibles desviacions dels consums.
  • Informar sobre el desenvolupament i resultats del servei així com sobre el comportament anual dels subministraments municipals.
  • Formular anualment la previsió de despesa energètica i d’aigua així com del cost econòmic associat.
  • Gestionar els tràmits amb les companyies comercialitzadores que siguin necessaris per a la contractació dels serveis, canvis de titularitat, alta de nous punts de subministrament, inclosos els subministraments provisionals, i reclamacions de la facturació, així com donar suport a la resolució d’incidències.
  • Donar suport en el procés de contractació d’energia en el mercat liberalitzat i, si escau, en el canvi d’empresa comercialitzadora, mitjançant l’estudi de preus i la preparació d’informes-proposta.
  • Proposar mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la millora de l’eficiència energètica, la transició energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i d’aigua.
  • Assessorar en el disseny, execució, seguiment i avaluació d’estratègies, projectes i accions en matèria d’energia i aigua.
  • Donar suport en la tramitació de subvencions en matèria d’energia i aigua.

Usuaris:

Els ajuntaments de la comarca que convinguin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

 

Darrera actualització: 26.03.2024 | 14:20