Emissió d'informes

Objecte:

  • La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.

Funcions:

  • Emetre informes sobre les actuacions següents:
  • Alteració de termes municipals
  • Instruments de planificació territorial
  • Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
  • Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
  • Infraestructures que s’hagin d’implantar o modificar a la comarca
  • Documents d’avaluació ambiental, de plans, programes o projectes

 

Usuaris/àries:

  • Les entitats que requereixin un informe del Consell Comarcal.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 10

mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Joan Daví Mayol

Juanma Segovia Ramos

 

Cap de l’Àrea:

Jaume Viure i Ribas

 

Persona de contacte:

Georgina Permanyer Moré

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 12:28