Emissió d’informes

Al Consell Comarcal li correspon informar des del punt de vista supramunicipal sobre les actuacions següents:

  • Alteració de termes municipals
  • Instruments de planificació territorial
  • Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
  • Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
  • Infraestructures que s’hagin d’implantar o modificar a la comarca
  • Documents d’avaluació ambiental, de plans, programes o projectes
  • Enquesta d’infraestructures i equipaments locals (EIEL)
  • Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC)
Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:24
Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:24