Comencen les obres de tancament parcial de la pista poliesportiva municipal de Vallgorguina

Divendres, 28 d’abril de 2023
  • L’Oficina Tècnica del Consell Comarcal ha redactat el projecte executiu i realitza la direcció d’obra per encàrrec de l’Ajuntament.

Recentment han començat les obres de tancament parcial de la pista poliesportiva municipal de Vallgorguina, situada al carrer de l’Església 15. L’Oficina tècnica del Consell Comarcal, per encàrrec de l’Ajuntament, ha redactat el projecte executiu i porta a terme la direcció d’obra.

L’objecte del projecte és minimitzar la càrrega acústica que presenta actualment la pista i, per aconseguir-ho, es construiran nous tancaments perimetrals parcials i se substituirà l’actual coberta per un tancament fonoabsorvent. A més, la nova coberta ha de garantir la futura sobrecàrrega de plaques fotovoltaiques que té previst instal·lar l’Ajuntament en un futur.

El projecte inicial de la pista poliesportiva data de l’any 1989. Aquesta mateixa pista va cobrir-se d’acord amb el Projecte bàsic i executiu de coberta de la pista poliesportiva municipal de l’any 1997. La coberta té unes dimensions de 43,58 x 24,97 m, amb una superfície construïda total de 1.088,19 m². Actualment la pista es troba oberta als quatre vents, així com tots els seus accessos, ja que funciona com a plaça pública oberta a tot el poble.

Es preveu l’enderroc total del tancament de coberta i el faldó perimetral existents, per tal de situar-hi uns nous tancaments de façana i de coberta amb propietats fonoabsorvents recolzats sobre una nova subestructura. Alhora, es preveu un nou bany accessible i una petita sala tècnica per al control de les instal·lacions contra incendis i de les plaques fotovoltaiques.

Els accessos a la pista es mantenen oberts i sense portes però es veuen afectats per tal de complir amb les exigències d’evacuació contra incendis i d’accessibilitat. S’afegeix un nou accés a la pista des de l’aparcament format per una escala exterior entre el volum dels vestuaris i el nou volum del bany accessible, per tal de garantir l’evacuació dels ocupants en cas d’incendi durant els actes de pública concurrència. 

També es preveuen petites actuacions a la tanca perimetral de la pista amb la modificació de les actuals portes, la col·locació d’una nova porta i la necessitat de trams de tanca desmuntable durant els actes de pública concurrència. I es faran actuacions puntuals a les instal·lacions existents que es vegin afectades per la reforma, en la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, xarxa d’electricitat i enllumenat i xarxa de fontaneria.

L’obra, que va començar el passat 11 d’abril, s’ha adjudicat a l’empresa constructora DEUMAL de Cardedeu per un valor de 713.887,90€ i té un termini d’execució de 6 mesos.

Darrera actualització: 28.04.2023 | 12:55