El Consell Comarcal lliura a l’Ajuntament de Martorelles el projecte executiu de construcció d’una passarel·la sobre el torrent de Can Sunyer

Dijous, 23 de juny de 2022
  • L’Oficina tècnica ha fet serveis des de 2019 a 15 ajuntaments de la comarca.

L’Oficina Tècnica del Consell Comarcal ha lliurat aquest matí a l’Ajuntament de Martorelles el projecte executiu de construcció d’una passarel·la de vianants i ciclistes sobre el torrent de Can Sunyer. La intervenció se situa concretament al Parc de Can Sunyer, tram entre el final de la rampa d’accés al carrer Comerç i l’Escola de Les Pruneres.

L’acte de lliurament ha comptat amb l’assistència del president del Consell Comarcal i alcalde de Canovelles, Emilio Cordero i l’alcalde de Martorelles i conseller comarcal, Marc Candela.

La finalitat de l’actuació és millorar la connectivitat, la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat urbana entre el carrer Comerç i el Parc de Can Sunyer i l’Escola Les Pruneres amb la construcció d’una nova passarel·la per a vianants i ciclistes sobre el torrent de Can Sunyer, ja que actualment no hi ha cap passarel·la d’accés directe al Parc de Can Sunyer i a l’Escola de les Pruneres. L’accés es realitza per mitjà del pont del carrer Granada, o bé més al nord, pel carrer de la Timba.

La rampa existent del carrer Comerç no té continuïtat un cop arriba a la llera dreta del torrent de Can Sunyer. Hi ha una petita passarel·la per creuar el torrent de Can Sunyer a l’alçada de la plaça El·líptica del Parc de Can Sunyer, però no compleix amb la normativa d’accessibilitat ja que compta amb graons i té una amplada insuficient.

Per altra banda, tenint en compte que la zona d’actuació afecta el torrent de Can Sunyer i que requereix l’autorització de de l'Agència Catalana de l'Aigua, s’ha elaborat prèviament un estudi hidràulic, que garanteixi la seguretat en cas d’avingudes fluvials.            

La passarel·la s’ha projectat amb una amplada lliure de 3,50 metres i una longitud aproximada de 13 metres. Compta amb una barana d’1,30 metres d’alçada, adequada per al pas de bicicletes, i alhora incorpora un passamà a cada costat per a vianants a una alçada d’1,10 metres. Al llarg d’aquests passamans, s’hi ha integrat, mitjançant tires de LED que il·luminaran tota la zona de pas de la passarel·la.

Per tal de facilitar la integració paisatgística de la passarel·la amb cada costat de la llera,  s’han incorporat quatre bancs a cada extrem.

El pressupost d’execució es de 209.606,24€, IVA inclòs, amb un termini d'execució de tres mesos.

El president del Consell Comarcal, Emilio Cordero ha posat en valor l’Oficina tècnica del Consell Comarcal com a “servei especialitzat i de qualitat destinat als ajuntaments amb criteris d’eficiència i eficàcia” i s’ha mostrat content d’”haver pogut contribuir amb la redacció d'aquest projecte a la millora de la mobilitat quotidiana de la ciutadania".

Per la seva part, l’alcalde de Martorelles, Marc Candela, ha mostrat la seva satisfacció pel que qualifica "un projecte urbanísticament transformador i de millora urbana en una zona estratègica d'accés a l'escola Les Pruneres".

Des de 2019, l’Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal ha prestat servei a 15 ajuntaments de la comarca.

Darrera actualització: 23.06.2022 | 14:00